Raspis natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja poslovno - stambene građevine/a uz sjeverozapadno križanje Branimirove i Heinzelove ulice u Zagrebu

BHB Domusd.o.o, Dugoselska cesta 93, Sesvetski Kraljevec, OIB 09537004410

(odgovorna osoba Nataša Srbanić – kontakt: natasa.srbanic@prsv.hr,098480002), raspisuje, a

KatjA Zorić, ovl.arh,Veslačka 23, Zagreb, OIB 42977369813

(odgovorna osoba Katja Zorić – kontakt: insitu.hr@gmail.com, 016190425), organizira i provodi

javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti

NATJEČAJ

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja poslovno-stambene građevine/a

uz sjeverozapadno križanje Branimirove i Heinzelove ulice u Zagrebu

registarski broj 57/2-18/ZG-UA/N

 

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju kao natjecatelji ili ponuditelji ne mogu sudjelovati zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, Iva Bedenko i Bojan Linardić, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, te svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

Cilj i predmet natječajaje odabir najboljeg cjelovitog funkcionalno i oblikovno kvalitetnog idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za poslovno-stambenu građevinu/e na sjeverozapadnom uglu križanja Heinzelove i Branimirove ulice, a odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu daljnje projektne dokumentacijeza realizaciju planiranog zahvata uz križanje dviju važnih prometnica.

Rokovi              početak natječaja: 13. ožujka 2018.

                          postavljanje pitanja: do 30. ožujka 2018.

                          odgovori na pitanja: do 10. travnja 2018.

                          predaja natječajnih radova: 11. svibnja 2018. do 16 sati

 

Natječajna dokumentacijase može naručiti i preuzeti uz prethodnu prijavu Provoditelju putem elektronske pošte (insitu.hr@gmail.com), uz dostavu osobnih podataka (kontakt adrese, telefona i e-mail adrese), nakon koje Provoditelj prosljeđuje na e-mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja.

Izrađivač programaje Katja Zorić, ovl.arh, Veslačka 23, Zagreb, insitu.hr@gmail.com, OIB 42977369813.

Članovi Ocjenjivačkog suda

        Damir Ivšić, dia – predstavnik Provoditelja, Predsjednik OS-a

        Zoran Kovač, predstavnik Raspisivača

        Željko Petković, predstavnik Raspisivača

        Zdravko Krasić, dia – predstavnik Provoditelja

        Samir Štrkonjić, dia – predstavnik Provoditelj

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:

Filip Pleše, dia – predstavnik Provoditelja

Tehnička komisija

Martina Ljubičić, dia– predstavnik Provoditelja

Tajnik natječaja

Katja Zorić, dia

Nagrade(u neto iznosu):

 

I. nagrada      80.000,00 kn

II. nagrada    50.000,00 kn

III. nagrada   30.000,00 kn

IV. nagrada   24.000,00 kn

V. nagrada    16.000,00 kn

 

Kriteriji za analizu i ocjenu natječajnih radova

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja

odnosno:

- predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima natječaja

- koji ne sadrže priloge navedene u ovim uvjetima natječaja

- čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima natječaja

- koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima natječaja.

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga,

pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:

‐ Zadovoljenje zadanih urbanističko‐tehničkih uvjeta

‐ Estetske, oblikovne i prostorne kvalitete predloženog rješenja

‐ Funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora

‐ Racionalnost i ekonomičnost rješenja kao i njegovu dugoročnu održivost

‐ Dodane vrijednosti koncepta (odnos prema okolnoj gradnji, stvaranje identiteta mjesta

doprinos slici grada i drugo).

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 44.167.500,00 kuna (bez PDV-a), odnosno, ukupno nadzemno/podzemno prosječno 3.628,00 kn/m2 bruto (bez PDV-a).

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Natječaj se provodi prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata.