Raspis natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja stambeno-poslovne građevine uz sjeverozapadno križanje Branimirove i Heinzelove ulice u Zagrebu

BHB Domusd.o.o, Dugoselska cesta 93, Sesvetski Kraljevec, OIB 09537004410

(odgovorna osoba Nataša Srbanić – kontakt: natasa.srbanic@prsv.hr,098480002), raspisuje, a

KatjA Zorić, ovl.arh,Veslačka 23, Zagreb, OIB 42977369813, insitu.hr@gmail.com, 016190425, organizira i provodi

 

javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti

NATJEČAJ

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja stambeno-poslovne građevine

uz sjeverozapadno križanje Branimirove i Heinzelove ulice u Zagrebu

 (registarski broj natječaja 73-19/ZG-AU/N)

 

Pravo sudjelovanjau svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh, mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju kao natjecatelji ili ponuditelji ne mogu sudjelovati zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Predmet javnog natječaja je odabir najboljeg cjelovitog funkcionalno i oblikovno kvalitetnog idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za stambeno-poslovnu građevinu na sjeverozapadnom uglu križanja Heinzelove i Branimirove ulice. Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu daljnje projektne dokumentacijeza realizaciju planiranog zahvata uz križanje dviju važnih prometnica.

 

Rokovi:

  • početak natječaja: 18. veljače 2019.
  • postavljanje pitanja: do 7. ožujka 2019.
  • odgovori na pitanja: do 18. ožujka 2019.
  • predaja natječajnih radova: 19. travnja 2019. do 16 sati

 

Izrađivač programaje Katja Zorić, ovl.arh, Veslačka 23, Zagreb, insitu.hr@gmail.com, OIB 42977369813.

Natječajna dokumentacija se može naručiti i preuzeti uz prethodnu prijavu Provoditelju putem elektronske pošte (insitu.hr@gmail.com), uz dostavu osobnih podataka (kontakt adrese, telefona i e-mail adrese), nakon koje Provoditelj proslijeđuje na e-mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja.

 

Članovi Ocjenjivačkog suda

      Zoran Zidarić, dia – predstavnik Provoditelja, Predsjednik OS-a

      prof. Boris Koružnjak, dia – predstavnik Provoditelja

      Zoran Kovač, predstavnik Raspisivača

      Hrvoje Bakran, dia – predstavnik Provoditelja

      Željko Petković, predstavnik Raspisivača

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:

Irena Tomaš Matić, dia – predstavnik Provoditelja

Tehnička komisija

Ivan Kapov, dia– predstavnik Provoditelja

Tajnik natječaja

Katja Zorić, dia

 

Nagrade(u neto iznosu):

I. nagrada    110.800,00 kn

II. nagrada    69.250,00 kn

III. nagrada   41.550,00 kn

IV. nagrada   33.240,00 kn

V. nagrada    22.160,00 kn

 

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 90.682.910,00 kuna (bez PDV-a), odnosno, ukupno nadzemno/podzemno prosječno 3.277,23 kn/m2 bruto (bez PDV-a).

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati: zadovoljenje zadanih urbanističko-tehničkih uvjeta, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete predloženog rješenja, funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora, racionalnost i ekonomičnost rješenja kao i njegovu dugoročnu održivost, dodane vrijednosti koncepta (odnos prema okolnoj gradnji, stvaranje identiteta mjesta, doprinos slici grada i drugo).

Natječaj se provodi prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata.

Tajnik natječaja