Raspis natječaja za odabir stručnog rješenja urbanističkog plana uređenja na lokaciji Badel, Sesvete

SARA CENTAR SESVETE d.o.o,
Stubička 192, Jablanovec, OIB 80455222940 raspisuje, a
Katja Zorić, ovl.arhitektica,
Veslačka 23, Zagreb, OIB 42977369813
organizira i provodi javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti

NATJEČAJ
za odabir stručnog rješenja urbanističkog plana uređenja
NA LOKACIJI BADEL, SESVETE

(registarski broj natječaja 45-17/ZG-U/N)

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba.
Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
Na natječaju kao natjecatelji ili ponuditelji ne mogu sudjelovati zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Rokovi:
početak natječaja: 11. rujna 2017.
postavljanje pitanja: do 30. rujna 2017.
odgovori na pitanja: do 11. listopada 2017.
predaja natječajnih radova: 13. studenog 2017. do 16 sati

Izrađivač programa je Nikica Ličina, dia, Studio Linarh d.o.o, Ede Murtića 8, Zagreb, OIB 41179471895.

Natječajna dokumentacija može se naručiti i preuzeti uz prethodnu prijavu Provoditelju putem elektronske pošte (insitu.hr@gmail.com), uz dostavu osobnih podataka (kontakt adrese, telefona i e-mail adrese), nakon koje Provoditelj proslijeđuje na e-mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja.

Članovi Ocjenjivačkog suda

Siniša Bjelica, dia – predstavnik Provoditelja, Predsjednik OS-a
Marčelo Krečić, predstavnik Raspisivača
Dr.sc. Silvio Bašić, dia – predstavnik Provoditelja

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:
Danira Matošić Matičević, dia

Tehnička komisija
Bojan Linardić, dia – predstavnik Provoditelja

Tajnik natječaja
Katja Zorić, dia

NAGRADE (u neto iznosu):
I. nagrada 45.600,00 kn
II. nagrada 34.200,00 kn
III. nagrada 22.800,00 kn
IV. nagrada 11.400,00 kn

Procijenjena vrijednost postupka izrade prostorno-planske dokumentacije u svrhu donošenja odgovarajućeg urbanističkog plana uređenja iznosi najviše do 95.000,00 kuna neto (bez PDV-a). Planirana okvirna sveobuhvatna vrijednost investicije iznosi: 11.000.000,00 kuna (bez PDV-a). Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati: urbanističko-programsku koncepciju, kvalitetu prostorno-oblikovnog urbanističkog rješenja obuhvata, zadovoljenje zadanih urbanističko-tehničkih uvjeta ekonomičnost rješenja kao i njegovu dugoročnu održivost, dodane vrijednosti koncepta (javni sadržaji, odnos prema nasljeđu, stvaranje identiteta mjesta i drugo). Natječaj se provodi prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata.

Tajnik natječaja