• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

21/12/2022

Rezultati natječaja za Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje Obrambenog prostora osječke Tvrđe

REZULTATI
NATJEČAJA ZA IDEJNO URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKO RJEŠENJE OBRAMBENOG PROSTORA OSJEČKE TVRĐE
AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE
 
i
 
GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK
objavljuju rezultate za
otvoreni, opći, javni, anketni i  projektni, u jednom stupnju, anonimni, lokalni
n a t j e č a j
za idejno urbanističko - arhitektonsko rješenje obrambenog prostora osječke tvrđe
 
RASPISIVAČ
ujedno i naručitelj i investitor Natječaja je Agencija za obnovu osječke Tvrđe (AOOT), Franje Kuhača 29, 31000 Osijek, OIB 68467994606 koju zastupa v. d. ravnatelja Željko Andraši, dipl. ing. arh., e-mail:agencija@aoot.hr, mrežna stranica: www.aoot.hr
 
PROVODITELJ 
Natječaja je Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, MB 3397335, OIB 04150850819, kojeg zastupa Dekan, prof.dr.sc. Hrvoje Krstić, dipl.ing.građ.;e-mail: gfos@gfos.hr; mrežna stranica: www.gfos.unios.hr
 
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA 
je GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK (GrAFOS), Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, autori: doc. dr. sc. Željka Jurković, dipl. ing. arh., ovlaštena arhitektica broj 1191, ovlaštena urbanistica broj 58, e-mail: zjurkovic@gfos.hr i mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh., ovlaštena urbanistica broj 589, email: dlovokovic@gfos.hr.
 
Registarski broj natječaja:  129-22/OS-IUA/NJN
 
Natječaj je u sustavu javne nabave: 
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača Natječaja:01/2022.-CPV:71240000-2  Izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja obrambenog prostora osječke Tvrđe (jug – zapad)
 
PREDMET I SVRHA NATJEČAJA je izrada idejnog  urbanističko-arhitektonskog rješenja obrambenog prostora osječke Tvrđe. 
Svrha i cilj Natječaja je kroz prijedloge natječajnih rješenja (anketni dio), odnosno kroz realizaciju prvonagrađenog rada (projektni dio) oživiti prostor oko Tvrđe, integrirati ga planiranim sadržajima i  namjenama u gradski život (do sada se to uglavnom događalo spontano kroz postavu sajamskih šatora, privremenih ugostiteljskih sadržaja i sl.).
Očekuje se da autori natječajnih radova predlože rješenje prometa u mirovanju, zadrže postojeće drvorede uz Europsku aveniju i što više postojećeg zelenila (parternog i stabala). Prostor oko Tvrđe potrebno je dodatno obogatiti hortikulturnim uređenjem i eventualnim arhitektonskim/urbanim intervencijama u parteru, kako bi Tvrđa postala privlačnija svojim građanima i kako bi se dostojno predstavila posjetiteljima Osijeka. Ovim Natječajem želi se dobiti cjeloviti koncept obodnog uređenja koji bi trebao pokazati/prikazati povijesnu, prostornu, društvenu i simboličku slojevitost Tvrđe u dijalogu s današnjim vremenom.
Prvonagrađeno rješenje u svom projektnom dijelu poslužit će kao podloga za izradu daljnje potrebne projektnotehničke dokumentacije za izgradnju i uređenje lokacije obrambenog prostora osječke Tvrđe, dok će anketni dio rješenja prvonagrađenog rada poslužiti kao podloga za daljnje promišljanje tog prostora, uključivo i moguću izradu izmjena i dopuna planske dokumentacije te donošenja novog akta o zaštiti perivoja (ili reviziji postojećeg). 
Na natječaj, koji je trajao od 06. listopada 2022. god. do roka za predaju natječajnih radova 07. prosinca 2022. godine  zaprimljeno je tri rada.
 
OCJENJIVAČKI SUD djelovao je u sastavu:
 
Predsjednik ocjenjivačkog suda
1. Željko Andraši, dipl.ing.arh.
 
Članovi ocjenjivačkog suda
2. Nataša Bošnjak, dipl. ing. arh., 
3. Sanja Scitovski, dipl.ing.građ., 
4. Ranko Radunović, dipl. ing. arh., 
5. doc.dr.sc. Željka Jurković, dipl. ing. arh., 
6. Ivana Haničar Buljan, dipl. ing. arh., 
7. prof.dr.sc. Kruno Miličević, dipl.ing.el., 
 
Zamjenici člana: Valerija Vuković Kondža, dipl. oecc. i dr.sc. Ratko Vučetić, povj. umj.,
 
Tajnica Natječaja: mr.sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh.
 
Tehnička komisija: Marija Krajnović, mag. ing. arch. i Nikolina Raguž - Lučić,  mag. ing. arch.
 
Ocjenjivački sud je na III. sjednici održanoj 10. prosinca 2022. jednoglasno donio slijedeću 
 
 
Odluku o dodijeli nagrada:
 
1. Nagrada u neto iznosu  128.000,00 kn dodijeljena je RADU POD ŠIFROM „02“
 
 
AUTORI:
AG PLANUM d.o.o. Zagreb
Marko Cvjetko, Zagreb
Miron Hržina, Zagreb
Ivica Krešić, Zagreb
Dunja Sloković, Pazin
Elena Tikvić, Zagreb
 
 
2. Nagrada u neto iznosu 80.000,00 kn dodijeljena je RADU POD ŠIFROM „03“
 
 
AUTORI:
Tanja Goleš, Zagreb
Antonija Milovac, Zagreb 
 
 
3. Nagrada u neto iznosu 48.000,00kn dodijeljena je RADU POD ŠIFROM „01“
 
 
AUTORI:
Ian Kruezi, Zagreb
Magdalena Runje, Osijek
Ana Vračević, Trnava
 
 
 
PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE:
Procijenjena vrijednost ugovora o javnoj nabavi usluga za izradu projektno – tehničke dokumentacije dijela za projektni dio natječaja iznosi 480.000,00 kn bez PDV-a i  obuhvaća sve potrebne idejne, glavne i izvedbene projekte, elaborate, podloge i troškovnike za nabavu radova te projektantski nadzor u skladu s Pravilnikom o standardu usluga arhitekata, Hrvatske komore arhitekata.
Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ („Narodne novine“ broj 85/14)  i u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16).
 
Za Ocjenjivački sud:
mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh.
Tajnica natječaja