• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

03/03/2023

Rezultati natječaja za izradu Idejnoga arhitektonskog rješenja "Pastoralnog centra Sv. Majke Terezije"

NATJEČAJ
 
Opći, prvog stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju:
 
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja. “PASTORALNOG CENTRA SV. MAJKE TEREZIJE”
 
Registarski broj natječaja je 134-22/ZG-IUA/N
 
RASPISIVAČ: ALBANSKA KATOLIČKA MISIJA, 10000 ZAGREB, BABONIĆEVA 12
 
PROVODITELJ NATJEČAJA: Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta j.d.o.o., 10000 Zagreb, Trg Drage Iblera 7
 
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:
Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta j.d.o.o., 10000 Zagreb, Trg Drage Iblera 7
 
PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja “PASTORALNOG CENTRA SV. MAJKE TEREZIJE”
 
PRAVO SUDJELOVANJA:
U svojstvu autora pravo sudjelovanja imale su fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag. ing.arch. Ostali uvjeti sudjelovanja bili su određeni UVJETIMA NATJEČAJA.
 
KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:
prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;
funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju;
ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.
 
Ocjenjivački sud je radio u sastavu:
 
1. Lidija Sekol, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 622)  Predsjednica O.S. - predstavnica provoditelja
2. Senka Dombi, dipl.ing.arh. - predstavnica provoditelja
3. Don Krista Djerdji - župnik- predstavnik raspisivača
4. Željka Jović, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 3014), - predstavnica provoditelja
5. Ermina Lekaj Prljaskaj – Saborska zastupnica - predstavnica raspisivača
Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda
Siniša Ilić, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3475) - predstavnik provoditelja
Tehnička komisija:
Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 3503)
Tajnik natječaja:
Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 1260)
 
Na natječaj je u propisanom roku pristigao 13 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda dodijeljene slijedeće nagrade: 
 
 
PRVA NAGRADA u iznosu od 6.370,69 €  neto dodjeljuje se radu pod šifrom „10“
 
 
Autori: Krunoslav Ivanišin; Ivan Mustahinić; Jelena Šošić; Iva Ivas; Lovro Markus; Lulzim Kabashi;
Tomislav Marinčić; Lucija Šošić
 
 
 
DRUGA NAGRADA u iznosu od 4.877,56 € neto dodjeljuje se radu pod šifrom „09“
 
 
 
Autori: Katarina Babić, mag.ing.arch.; Josip Barišić, mag.ing.arch.; Maja Benković, mag.ing.arch.; 
Željka Sučec,mag.ing.arch.; Ante Đerek, mag.ing.arch.; Veljko Đerek, dipl.ing.arh.; Mateja Erceg, univ.bacc.ing.arch.; Erna Petrovečki, mag.ing.arch.; Nika Vidić, mag.ing.arch.
 
 
 
TREĆA NAGRADA u iznosu od 3.185,35 € neto dodjeljuje se radu pod šifrom „06“
 
 
Autori: Tanja Goleš; Antonija Milovac
 
 
 
ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 1.592,67 € neto dodjeljuje se radu pod šifrom „12“
 
 
Autori: Boris Vidaković i Anamarija Šimunović
 
 
 
Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ Hrvatske komore arhitekata  i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14). 
 
Ocjenjivački sud