• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

04/08/2023

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

GRAD ZAGREB I DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)

OBJAVLJUJU REZULTATE za

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

 

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 128-22/ZG-IAU/NJN

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1297-2023-EVV

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB:6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr; odgovorna osoba: gradonačelnik Tomislav Tomašević, mag. pol.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083; telefon: +385 1 4816151; e-mail: natjecaji@d-a-z.hr; www.d-a-z.hr; odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik

NATJEČAJNI ELABORAT S PROGRAMOM urbanističko-arhitektonskog natječaja i natječajnim podlogama izradio je Zavodu za prostorno uređenje grada Zagreba, Ulica Republike Austrije 18, Zagreb. ovlašteni arhitekt-urbanist Borisa Gregurića A-U 553. Natječajni elaborat Raspisivač je stavio natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreb (DAZ): www.d-a-z.hr (uz obaveznu registraciju te neograničen, izravan i besplatan pristup).

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA u Zagrebu s naglaskom na arhitektonsko oblikovanje građevine socijalne namjene, suvremenost, ekonomičnost i racionalnost.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je dobivanje funkcionalno i oblikovno najboljeg rješenja novog Doma za starije osobe Dubrava u Zagrebu, kapaciteta 200 korisnika, prema programskoj strukturi koja je sastavni dio Programa.

U propisanom roku, do ponedjeljka 03.07.2023. do 16:00 sati, na službenoj web stranici provoditelja natječaja, Društva arhitekata Zagreba, digitalno je predano 40 radova. Natjecateljima je poslan mail potvrde predaje radova, s naznačenim datumom i satom predaje rada.

OCJENJIVAČKI SUD koji je djelovao u sastavu:

Darko Manestar, dipl. ing. arh. predsjednik OS-a, predstavnik Provoditelja,

Tomislav Petrinjak, dipl. ing. arh., dopredsjednik OS-a, predstavnik Provoditelja,

prof. Tin Sven Franić, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja,

Iva Bedenko, dipl. ing. arh., predstavnik Naručitelja,

Boris Gregurić, dipl. ing. arh., predstavnik Naručitelja,

na 6. plenarnoj sjednici održanoj 26.07.2023. većinom glasova donio je sljedeće odluke:

I. Nagrada u neto iznosu 15.820,56 Eura dodjeljuje se radu pod brojem 0018207050-11

Autori: Skorup Juračić Jelena, Juračić Dražen, Grković Marija

Suradnik: Zvonimir Pavković 

Nacrti

Knjižica

II. Nagrada u neto iznosu 9.887,85 Eura dodjeljuje se radu pod brojem 0018201811-06

Autori: STUDIO PLOCA (studio slab d.o.o)

Stančić Frane, Mohar Hana Marisa, Horvat Ana, Cota Rina, Lauc Karlo, Tabain Tomislav

Nacrti

Knjižica

III.Nagrada u neto iznosu 5.932,71 Eura dodjeljuje se radu pod brojem 0018206356-29

Autor: Vlahović Tonći

Nacrti

Knjižica

IV.Nagrada u neto iznosu 4.746,17 Eura dodjeljuje se radu pod brojem 0018206894-04

Autor: Lončar Toni

V. Nagrada u neto iznosu 3.164,11 Eura dodjeljuje se radu pod brojem 0018206947-2>

Autori: Lisonek Ana, Odrljin Stanislava, Kolundžić Damjan, Medvidović Tea Ivana      

Nacrti

Knjižica

Natječaj se provodi u temeljem članaka 327. - 331. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 i 114/22, te ostalim primjenjivim odredbama, kao i temeljem Pravilnika HKA, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 1. ZJN.

Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave iznosi najviše do 313.551,13 Eura neto (bez PDV-a) i obuhvaća izradu cjelovitog projekta (osnovni poslovi), koja obuhvaća izgradnju, okoliš i opremanje (sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata). Planirana okvirna sveukupna vrijednost izgradnje: 13.163.047,18€ bez PDV-a.

Za Ocjenjivački sud: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., tajnik natječaja 

Dokumenti:

Konačno izviješće

Odgovori na pitanja natjecatelja

Izvješće TK

Obrazloženje radova

 

Preuzeto: www.d-a-z-hr