• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

30/05/2018

Rezultati natječaja za izgradnju Dječjeg vrtića u Stenjevcu

 

GRAD ZAGREB I UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) U SURADNJI S DRUŠTVOM ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)

OBJAVLJUJU REZULTATE

za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

PROJEKTNI NATJEČAJ za izgradnju

DJEČJEG VRTIĆA U STENJEVCU

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 55-18/ZG-AU/NJN Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1809-2018-EMV

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437, telefon: +385 1 6503788, e-mail: javna.nabava@zagreb.hr, internetska adresa: www.zagreb.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, telefon: +385 1 4816140, e-mail: tajnistvo@uha.hr, odgovorna osoba: Emil Jurcan, dipl.ing.arh., predsjednik; u suradnji s DRUŠTVOM ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 87490332083 telefon: +385 1 4816 151 e-mail: daz@d-a-z.hr, odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik

Izrađivač natječajnog zadatka odnosno programa: Dubravka - Petra Lubin, dipl.ing.arh., 546, Ulica Republike Austrije 18, Zagreb.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Dječjeg vrtića u Stenjevcu.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja građevine za odgoj djece predškolske dobi zajedno s pratećim vanjskim prostorima, koje će zadovoljiti potrebe planiranih korisnika i kvalitetno se uklopiti u stambeno naselje Špansko. Jedan od ciljeva ovog natječaja je dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju. Raspisivač projektnog natječaja sklopit će ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao sljedeće elemente: - prostorni koncept u skladu sa zatečenim kontekstom - kvalitetu prostorno-funkcionalnog rješenja - oblikovanje vanjskog prostora - održivost i ekonomičnost arhitektonskog rješenja - arhitektonsko oblikovanje građevine koje uspostavlja nove vrijednosti u prostoru

Na natječaj koji je trajao od 28.2.2018. do roka za predaju 30.4.2018. do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata i Društvu arhitekata Zagreba regularno je zaprimljeno 58 radova.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Mladen Jošić, dipl. ing. arh., predsjednik Ocjenjivačkog suda; Nives Škreblin, dipl. ing. arh., dopredsjednica Ocjenjivačkog suda; Siniša Justić, dipl. ing. arh.; Dubravka – Petra Lubin, dipl. ing. arh.; Nenad Ravnić, dipl. ing. arh.; Zorana Protić, dipl. ing. arh., zamjenica člana OS-a na 9. sjednici održanoj 22.5.2018. donio je sljedeće odluke:

I. nagrada u neto iznosu od 78.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 41

Autori: Nikola Fabijanić, dia Juraj Glasinović, dia

Suradnici: Dora Dolečki, dia Vojko Stanić, dia

 

 

II. nagrada u neto iznosu od 48.750,00 kn dodjeljuje se radu broj 17

Autor: Ivan Galić, dia (NOP STUDIO d.o.o.)

Suradnici: Boris Vidaković, dia Rea Vidović, dia Robert Bodiš, dia Hrvoje Končar, dia Iva Erak, dia Jurana Hraste, dia

Konzultanti: Ranko Keindl, mr.sc. – energetska učinkovitost Tomislav Pelin, dis – strojarstvo

 

III. nagrada u neto iznosu od 29.250,00 kn dodjeljuje se radu broj 38

Autori: Hrvoje Arbanas Anita Elez Saša Košuta Mario Kralj Dora Lončarić (BIRO)

 

 

 

IV. nagrada u neto iznosu od 23.400,00 kn dodjeljuje se radu broj 52

Autori: Nina Pahović Silvija Shaleva Mirjana Lozanovska Erik Jurišević

 

V. nagrada u neto iznosu od 15.600,00 kn dodjeljuje se radu broj 14

Autori: Anita Karaman, mag.ing.arch. Ana Krstulović, mag.ing.arch. Dora Popić, mag.ing.arch. Izv.prof.art. Nikola Popić, dia (312 arhitektonska radionica d.o.o.)

 

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016. Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 1.022.072,00 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi: - nagradni fond u iznosu od 195.000,00 kuna neto, odnosno 273.073,27 kuna bruto bez PDV-a, - naknada radnim tijelima u iznosu od 57.037,50 kuna neto, odnosno 84.930,89 kuna bruto bez PDV-a, - projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 664.067,84 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekta, njegovo opremanje i uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 22.446.900,00 kuna bez PDV-a, tj. 19.851.000,00 kn bez PDV-a za troškove građenja i opreme (7.940,40 kn / m²), te 2.595.900,00 bez PDV-a za troškove vanjskog uređenja.

Za Ocjenjivački sud: Divna Antičević, mag.ing.arh. Tajnica natječaja