• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

02/10/2018

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko - urbanističko - oblikovnog rješenja: "Trg tradicijskih obrta" u Varaždinu

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINA
i
DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)

OBJAVLJUJU REZULTATE za
Arhitektonsko – urbanističko - oblikovni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizaciju
NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističko - oblikovnog rješenja:
„TRG TRADICIJSKIH OBRTA“ U VARAŽDINU

INVESTITOR I RASPISIVAČ:
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINA,
Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin, OIB: 85989550514, Internetska adresa: http:// www.tourism-varazdin.hr/, koju zastupa direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice grada Varaždina Jelena Toth, telefon: 099/315 7269, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:
Izrađivač Natječajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com (Društvo arhitekata Varaždin)

Registarski broj natječaja: 62-18/VŽ-AUO/N

Natječaj nije u sustavu javne nabave

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
„Trg tradicijskih obrta“ neslužbeni je naziv javnog prostora u povijesnoj jezgri grada Varaždina na križanju Uršulinske ulice i Ulice Ivana Padovca na kojem se nalaze mobilne drvene kućice u kojima se prodaju tradicijski obrtnički proizvodi i prostor na kojem se prezentira tradicijsko stvaralaštvo.
Kroz svoje petnaestogodišnje djelovanje postao je nezaobilazna turistička lokacija, a kako bi se zadržala njegova namjena i atraktivnost u narednom razdoblju, potrebno je provesti redizajn vizualne zastarjelosti i funkcionalne dotrajalosti kućica.
Projektom se želi istaknuti vrhunsko uređenje javnog prostora u povijesnom tkivu grada; formiranje funkcionalne i inspirativne točke okupljanja turista te osnaživanje edukativnog karaktera lokacije.
Predmet ovog arhitektonsko – urbanističko - oblikovnog natječaja je integralno uređenje „Trga tradicijskih obrta“ u Varaždinu u svrhu suvremene interaktivne prezentacije obrtnika i njihovih proizvoda s dodatnom edukacijskom vrijednosti za posjetitelje. Osnovni zadatak ovog natječaja je dizajn novih prodajno izložbenih mobilnih objekata, tzv. „kućica“ s uključenim rješenjima za prezentaciju proizvoda izvan „kućica“ i rješenjima za zaštitu od sunca i slabijih oborina te središnje mjesto prezentacije i okupljanja.
Cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljih rješenja između više različitih prijedloga, prema propisanim kriterijima ocjenjivanja. Odabrano rješenje će poslužiti kao stručna podloga za potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, te realizaciju.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:

  • Prostorni koncept u odnosu na širi i uži kontekst
  • Prostorna i oblikovna kvaliteta
  • Harmonija suvremenog izričaja s povijesnim i ambijentalnim vrijednostima
  • Racionalnost i ekonomičnost rješenja
  • Svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi

Na natječaj, koji je trajao od 28.06.2018. god. do roka za predaju natječajnih radova 03.09.2018. god., zaprimljeno je ukupno 11 radova.

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:

Predsjednica ocjenjivačkog suda
1. Lea Pelivan dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Članovi ocjenjivačkog suda
2. Jelena Toth, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice grada Varaždina
3. Sandra Malenica, zamjenica gradonačelnika Grada Varaždina
4. Josip Kovač, dipl.ing.arh., Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Varaždinu
5. Marko Vitković, dipl.ing.arh.

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda
Filip Kobzinek, mag.ing.arh.

Tehnička komisija
Valentina Fištrek dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Tajnica natječaja
Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Ocjenjivački sud je na VI. sjednici održanoj 27.09.2018. većinom glasova donio slijedeću odluku o dodijeli nagrada:

I. Nagrada u neto iznosu 30.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 4:
AUTORI: SILVIJA SHALEVA, MIRJANA LOZANOVSKA, ERIK JURIŠEVIĆ, NINA PAHOVIĆ

Poster 1, Poster 2

II. Nagrada u neto iznosu 18.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 11:
AUTORI: ANA VUCKOVIĆ, VEDRAN HUBICKI

Plakat 11, Plakat 21

III. Nagrada u neto iznosu 12.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 1:
AUTORI: KARLO SEITZ, DAMIR MANCE

Plakat 1, Plakat 2

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 400.000,00 kn (bez PDV-a).

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“.

Za Ocjenjivački sud:
Dina Horvat, dipl.ing.arh.
Tajnica natječaja