Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Hotela na uglu Savske i Nove ceste u Zagrebu

NATJEČAJ prvog stupnja složenosti

opći, za realizaciju, u jednom stupnju, javni i anonimni za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja hotela na uglu Savske i Nove ceste u Zagrebu

PRAVO SUDJELOVANJA imale su sve stručne fizičke osobe . Uvjet stručnosti bio je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt .

SVRHA i CILJnatječaja je dobivanje najboljeg idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja hotela koje će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno vrednovati lokaciju na istaknutom mjestu na uglu Savske i Nove ceste.

Natječaj je proveden u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata.
Registarski broj natječaja je  86-19/ZG-IA U/N

RASPISIVAČ NATJEČAJA:

KAMELIA-PROMET d.o.o., Zagreb, Prevoj 89 (OIB: 81753574590), zastupan po gdinu. Eduardu Vasilju mob: 095/549-3939 - e-mail: kamelia.promet@hotmail.com

PROVODITELJ NATJEČAJA:

STIMAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara  271 (OIB: 87329091748), zastupan po

direktorici Zrinki  Marović tel: 01 6040 278, 01 6040 469  – e-mail: stimar@stimar.hr

Ovlašteni arhitekt Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh.

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO

PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:

Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o., Odranska 2, 10000 Zagreb, OIB:

93952250728 - Autor (odgovorni voditelj izrade) – Neda Kaminski - Kirš, dipl.ing.arh. -

ovlaštena arhitektica urbanistica- mail: kaminski@cpa.com.hr  telefon: 01 6190 356

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je jednakovrijedno  valorizirao slijedeće kriterije :

1. realizacija prostornog programa;

2. kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst;

3. funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;

4. prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;

5. kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju;

6. ekonomičnost u izgradnji i održavanju.

 

OCJENJIVAČKI SUD je radio u sastavu:

Zlatko Hanžek, dipl.ing.arh.– predsjednik OS, Boris Koružnjak, dipl.ing.arh. - dopredsjednik OS, Sanja Borisavljević, dipl.ing.arh., Michael Baum, član, Stipan Marović, dipl.iur.oec., Duško Dropulić, dipl.ing.arh (zamjenik člana OS), Savjetnici: Zrinka Marović, Mr.oec., Eduard Vasilj

Tehnička komisija

Neda Kaminski Kirš, dipl.ing.arh.  i Katja Bobanović, dipl.ing.arh.

Tajnik natječaja

Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh. 

Na natječaj je u propisanom roku dostavljeno ili poslano 14 radova, a izvan roka je poslan jedan rad .

Odlukom ocjenjivačkog suda jednoglasno su dodijeljene slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 184.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „32“

Autor:Dario Travaš, dipl.ing.arh., ATP PROJEKTIRANJE d.o.o.

Suradnici:

Arhitektura:Vanessa Prasse, dipl.ing., Mirka Škudar, mag.ing., Klaudija Duspara, dipl.ing., Andrea Gomez, dipl.ing., Fabio Lopes, dipl.ing., Adrijana Bajrić, dipl.ing., Katharina Schmidt, dipl.ing.

Konstrukcija:Wojciech Tomczak, dipl.ing.

Strojarske instalacije:Boris Seleš, ing.stroj.

Elektroinstalacije: Branko Knežević, dipl.ing.

Održiva gradnja:Michael Haugeneder, dipl.ing., Tina Tezarek, dipl.ing.

DRUGA NAGRADA u iznosu od 115.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „30“

Autor:  BIRO

Projektni tim:Hrvoje Arbanas, Tihana Bosnar, Saša Košuta, Mario Kralj, Dora Lončarić, Vana Pavlić

TREĆA NAGRADA u iznosu od 69.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „28“

Autor natječajnog rada:

Mira Tadej Crnković dipl.ing.arh., STUDIO TADEI d.o.o.

Vizualizacije:Boris Goreta

Konzultanti:

Konstrukcija:Juraj Pojatina dipl.ing.građ., STUDIO ARHING d.o.o.

Instalacije:Salih Demirović mag.ing.el., Filip Majcenić mag.ing.mech., IPRO-INŽENJERING d.o.o.

Zaštita od požara:Željko Mužević univ.spec.aedif., FLAMIT d.o.o.

ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 55.200,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „29“

Autor:Pulsar Arhitektura d.o.o.

Autorski tim:Alan Leo Pleština, ovl.arh., Dijana Pavić, mag.ing.arch., Tena Jurić, mag.ing.arch., Petar Novak, mag.ing.arch., Domagoj Jurić, student, Svebor Franjo Cvitešić, student, Iva Smolić Pandža, dipl.ing.arch.

PETA NAGRADA u iznosu od 36.800,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „31“

Autor:Dario Šišak, Danijela Malekin – VEDA ART STUDIO d.o.o.

Izložba natječajnih radova otvoriti će se dana 03.01.2020. u 14 sati i traje do 11.01.2020. u izložbenom prostoru prizemlja (na razini 0) poslovnog objekta "Chromosov toranj" Ul.grada Vukovara 271,  Zagreb. 

Izložba je otvorena za razgledanje  radnim danom u vremenu od 10 do 16 sati.

Razgovor Ocjenjivačkog suda s natjecateljima održat će se prilikom otvaranja izložbe.

Ocjenjivački sud