Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja dječjeg vrtića Pujanke u Splitu

Za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

DJEČJEG VRTIĆA PUJANKE U SPLITU

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja MV-486/2021-PP
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 113-21/ST-UA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja GRAD SPLIT, Obala Kneza Branimira 17, 21 000 Split, OIB: 78755598868, telefon: +(385) 021/310-309; e-mail: ivica.puljak@split.hr, ruzica.batinicsantro@split.hr, internetska adresa: www.split.hr, odgovorna osoba: Ivica Puljak, gradonačelnik, osoba za kontakt: Ružica Batinić Santro - 021/310-309

i

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja Društvo arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh. OIB: 88950229770, e-mail: info@d-a-s.hr, odgovorna osoba: Daša Gazde, dipl.ing.arh.

OBJAVLJUJU REZULTATE NATJEČAJA

Na natječaj koji je trajao od 25.11.2021. do 25.01.2022. pristiglo je 34 rada, od toga u propisanom roku prema točki 3.4 Uvjeta natječaja, do 25.01.2022. do 16:00h 33 rada, dok je 1 rad stigao nakon tog roka.

Ocjenjivački sud u sastavu: Maja Furlan Zimmermann dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja, predsjednica OS, Breda Bizjak, dipl.ing.arh. predstavnica provoditelja, Marin Mikelić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja, Dražen Pejković, dipl.ing.arh. predstavnik raspisivača, Višnja Mikulić, predstavnica raspisivača i Luka Bekavac (zamjenik člana ocjenjivačkog suda, predstavnik provoditelja) s 5 glasa za (jednoglasno), na sjednici održanoj 13. veljače 2022., je donio sljedeće odluke:

1. NAGRADA u neto iznosu od 49.920,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „27″

Autori:
njiric+ arhitekti
prof. Hrvoje Njirić, dipl.ing.arh.
Vedrana Moslavac, mag.ing.arch.
Miloš Lazarević, d.i.a.
Irma Šmuc, mag.ing.arch.
Luka Uchytill, mag.ing.arch.

Suradnici:
Anamarija Šimunović, mag.ing.arch. (Studio Ante Murales d.o.o.) - suradnik za vizualizacije
Ante Nikša Bilić, d.i.a. (Studio Ante Murales d.o.o.) - konzultant za zavičajne teme
Melita Kanceljak Marelić, d.i.a (Projektni ured Kanceljak Marelić d.o.o.) - konzultant za požar
Iskra Filipović, d.i.a (njiric+ arhitekti d.o.o.) - konzultant za javnu nabavu

list - 1, list - 2, list - 3, list - 4, list - 5

2. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 37.440,00 kn - rad pod šifrom “33”

Autori:
Siniša Bodrožić
Ivan Rališ

list - 1, list - 2, list - 3, list - 4

3. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 24.960,00 kn - rad pod šifrom “7”

Autori:
PORTICUS d.o.o. za projektiranje, Split

Suradnici:
Radna grupa arhitekata: Damir Rako dia, Sandro Žuljević mia, Nikola Mihaljević mia, Borna Radan mia, Emili Dragičević mia, Nives Pranjić mia
Vizualizacije - Ivo Kraljević
Izrada makete: Ana Ljubić i Žana Jadrešin - stud.arh.

list - 1, list - 2, list - 3, list - 4, list - 5

4. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 12.480,00 kn - rad pod šifrom “32”

Autori:
Ante Katić, mag.ing.arch.
Ivana Krstinić, mag.ing.arch.

list - 1, list - 2, list - 3list - 4

 

NATJEČAJNE RADOVE POGLEDAJTE OVDJE

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Nikša Bilić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A4094, A.B.Šimića 48, Split.

Za ocjenu radova imenovan je bio Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Predsjednica ocjenjivačkog suda:
Maja Furlan Zimmermann dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

Članovi ocjenjivačkog suda:
Breda Bizjak, dipl.ing.arh. predstavnica provoditelja
Marin Mikelić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja
Višnja Mikulić, dipl.iur. predstavnica raspisivača
Dražen Pejković, dipl.ing.arh. predstavnik raspisivača

Zamjenik ocjenjivačkog suda:
Luka Bekavac, mag.ing.arch.

Tehnička komisija:
1. Nikša Bilić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
2. Iva Pavlović, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

Tajnica natječaja:
Tea Truta dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

Opći ciljevi natječaja su bili dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju, izgradnja i uređenje dječjeg vrtića koja će proizaći iz analize prostornih mogućnosti i prostornih ograničenja predviđene lokacije te tu istu lokaciju unaprijediti i uklopiti se u širi urbani kontekst uz respektiranje postojećeg prirodnog i krajobraznog ambijenta, te natječajnim rješenjem omogućiti održivu komunikaciju unutar šireg obuhvata.

Specifični cilj natječaja je bio odabir kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog arhitektonskog rješenja, koje će biti podloga za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole dječjeg vrtića Pujanke.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:
- zadovoljenje prostornog programa;
- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
- prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
- ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.
- kvaliteta krajobraznog rješenja okoliša dječjeg vrtića


Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja bili dužni pridržavati.

Za Ocjenjivački sud:

Tea Truta, dipl.ing.arh. tajnica natječaja

Preuzmi:
Konačno izvješće OS
Zapisnici sa sjednica OS