• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

17/06/2019

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja stambeno-poslovne građevine u Medvedgradskoj ulici u Zagrebu

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti

natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja stambeno-poslovne građevine u Medvedgradskoj ulici u Zagrebu(registarski broj natječaja 76-19/ZG-IA/N)

Investitor i raspisivač VMD MODELd.o.o, Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB 61472246713

(odgovorna osoba Neven Mikec – kontakt: neven.mikec@vmdgrupa.hr, 016065222)i provoditelj Katja Zorić, ovlaštena arhitektica,Veslačka 23, Zagreb, OIB 42977369813 (insitu.hr@gmail.com, 016190425)

objavljuju

REZULATE NATJEČAJA

Na natječaj koji je trajao od 5. travnja do 4. lipnja 2019. g. pristigao je dvadeset i jedan (21) rad, od čega je sedamnaest (17) radova ostvarilo pravo sudjelovanja u postupku ocjenjivanja (čl.17, st.2. Pravilnika). Ocjenjivački sud u sastavu:Ante Lozica, dia (Predsjednik OS-a), Neven Mikec – predstavnik Raspisivača, Saša Begović, dia, predstavnik Provoditelja, te Majda Vidović, dia (zamjenik člana OS-a) donio je slijedeće odluke:                                                                   

1. nagrada(u neto iznosu od 36.000,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „11“ autori:

Tomislav Ćurković, ovl.arh, Zagreb,
Zoran Zidarić, dipl.ing.arh., Zagreb
suradnici: Tomislav Burgund, dia, Zagreb
Mateja Tortić, mag.ing.arch, Zagreb
Dejan Šparovec, 3D artist, Zagreb

2. nagrada (u neto iznosu od 27.000,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „21“ autori:

Leo Modrčin, ovl.arh, Kraljevica

Luka Bosnić,univ.bacc.arch, Zagreb

Dora Karamatić, univ.bacc.arch, Zagreb

3. nagrada (u neto iznosu od 18.000,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „3“ autori:

Gorana Giljanović, ovl.arh, Zagreb
Eugen Popović, ovl.arh, Zagreb

4. nagrada(u neto iznosu od 9.000,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „19“ autori:

Tonći Vlahović, mag.ing.arch, Zagreb
Ivan Samac, ovl.arh, Zagreb

Izrađivač programa je VMD PROJEKT d.o.o, Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB 27759665315, kontakt: Majda Vidović, ovlašteni arhitekt, majda.vidovic@vmdgrupa.hr.

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imala je jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je bila zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogli su biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh, mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Cilj provedbe javnog natječaja je bio odabir najboljeg cjelovitog funkcionalno i oblikovno kvalitetnog idejnog rješenja za stambeno-poslovnu građevinu u Medvedgradskoj ulici u Zagrebu. Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu daljnje projektne dokumentacijeza realizaciju planiranog zahvata.

Pored usklađenosti natječajnog rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao: zadovoljenje zadanih urbanističko-tehničkih uvjeta, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete predloženog rješenja, funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora, racionalnost i ekonomičnost rješenja (konstrukcije, materijali, instalacije), kao i njegovu dugoročnu održivost, dodane vrijednosti koncepta (odnos prema okolnoj gradnji, stvaranje identiteta mjesta, doprinos slici grada i drugo).

Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata.

Natječajni radovi bit će izloženi u prostorijama raspisivača Strojarska cesta 20/25.kat, Zagreb, s početkom u utorak 18. lipnja 2019. u 10 sati do petka 28. lipnja 2019., a radovi se mogu razgledati radnim danima od 12 do 15 sati. Razgovor s Ocjenjivačkim sudom bit će organiziran u utorak 18. lipnja 2019. u periodu od 10 do 12 sati.

Tajnica natječaja