• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

15/10/2019

REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA STAMBENE GRAĐEVINE U ZAGREBU NA K.Č. BR. 4838/1 K.O. TREŠNJEVKA

NATJEČAJ  prvog stupnja složenosti
opći , za realizaciju u jednom stupnju, javni i anonimni  za izradu idejnog rješenja
stambene građevine u Zagrebu na k.č. 4838/1 k.o. Trešnjevka
Natječaj je proveden u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata.
Registarski broj natječaja je  81-19/ZG-I /N

RASPISIVAČ NATJEČAJA:

SETOM d.o.o., Zagreb, Bencekovićeva 33, (OIB: 34602183958), zastupan po direktoru Tomislavu Šekeriji ,   e-mail: info@setom.hr

PROVODITELJ NATJEČAJA:

STIMAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara  271 (OIB: 87329091748), zastupan po direktorici Zrinki Marović; tel: 01  6040 278, 01  6040 469  – mail: stimar@stimar.hr

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. – Tomislav Dolečki dip.ing.arh. - ovlašteni arhitekt  - mail: tomislav@cpa.com.hr telefon 01/6190-356

PREDMET I SVRHA  natječaja  je dobivanje najboljeg idejnog rješenja za izgradnju stambene građevine  na k.č. 4838/1 k.o.Trešnjevka – Zagreb.

PRAVO SUDJELOVANJA  imale su sve stručne fizičke osobe. Uvjet stručnosti bio je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je jednakovrijedno  valorizirao slijedeće kriterije :

 1. realizacija prostornog programa;
 2. kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;
 3. funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
 4. prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
 5. kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju pročelja, posebno onog prema Zadarskoj ulici (Zagrebačkoj aveniji);
 6. ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:
Siniša Bjelica, dipl.ing.arh.– predsjednik OS, Gordan Cmrečki, dipl.ing.arh. - dopredsjednik OS, Tomislav Šekerija, član, Miroslav Dragomanović , dipl.ing.arh (zamjenik člana OS), savjetnik: Stipan Marović, dipl.iur.

Tehnička komisija:
Zrinka Tadić, dipl.ing.arh.

Tajnik natječaja:
Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh.

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 9 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda, jednoglasno su dodijeljene slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 33.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „03“

Autor: SANJA BORISAVLJEVIĆ dia

 

DRUGA NAGRADA u iznosu od 20.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „04“
Autor: JURICA BARIŠIĆ dia
Suradnica: KATARINA NOVOSEL BARIŠIĆ dia

 

TREĆA NAGRADA u iznosu od 13.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „01“
Autori: BRANKA GRGIĆ dia
            DAMIR LJUTIĆ dia

Izložba natječajnih radova otvoriti će se dana 10.10.2019. u 14 sati i traje do 18.10.2019. u izložbenom prostoru prizemlja (na razini 0) poslovnog objekta "Chromosov toranj" Ul.grada Vukovara 271,  Zagreb. 
Izložba je otvorena za razgledanje  radnim danom u vremenu od 10 do 16 sati.

Ocjenjivački sud