Rezultati natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja stambeno-poslovne građevine uz sjeverozapadno križanje Branimirove i Heinzelove ulice u Zagrebu

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja stambeno-poslovne građevine uz sjeverozapadno križanje Branimirove i Heinzelove ulice u Zagrebu

(registarski broj natječaja 73-19/ZG-AU/N)

Investitor i raspisivač BHB Domusd.o.o, Dugoselska cesta 93, Sesvetski Kraljevec, OIB09537004410

(odgovorna osoba Nataša Srbanić – kontakt: natasa.srbanic@prsv.hr,098480002)i provoditelj Katja Zorić, ovlaštena arhitektica,Veslačka 23, Zagreb, OIB 42977369813 (insitu.hr@gmail.com, 016190425)

objavljuju

REZULATE NATJEČAJA

Na natječaj koji je trajao od 18. veljače do 19. travnja 2019. g. pristiglo je deset (10) radova, od čega je osam (8) radova ostvarilo pravo sudjelovanja u postupku ocjenjivanja (čl.17, st.2. Pravilnika). Ocjenjivački sud u sastavu:Zoran Zidarić, dia (Predsjednik OS-a), prof. Boris Koružnjak, dia – predstavnik Provoditelja, Zoran Kovač, predstavnik Raspisivača, Željko Petković, predstavnik Raspisivača, Hrvoje Bakran, dia, te Irena Tomaš Matić, dia (zamjenik člana OS-a) jednoglasno jedonio slijedeće odluke:

 

1. nagrada

(u neto iznosu od 110.800,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „6“

autor: Dana Krhlanko, ovl.arh, Zagreb

2. nagrada

(u neto iznosu od 69.250,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „3“

autori: Dario Šišak, univ.bacc.arh, Zagreb, Saša Glagolić, ovl.arh, Zagreb, David Azinović, mag.ing.arh, Zagreb

3. nagrada

(u neto iznosu od 41.550,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „7“

autori: Hrvoje Marinović, ovl.arh, Split, Ana Tomšić, dia, Dubrovnik, 

suradnici:Stjepan Miketek, mag.ing.arh, Split, Ana Marija Unković, arh.tehn, Samobor, Karla Radun, mag.ing.arh, Slatine, Čiovo

4. nagrada

(u neto iznosu od 33.240,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „8“

autori: Juraj Božić, mag.ing.arh, Sisak, Renato Pajdek, mag.ing.arh, Zadar, Luka-Ante Šarić, mag.ing.arh, Graz, Austrija, Domagoj Diklić, ovl.arh. Vrsi

5. nagrada

(u neto iznosu od 22.160,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „1“

autori: Nikola Arambašić, ovl.arh, Zagreb, Marta Bartovčak, mag.ing.arh, Zagreb, Tihana Buljan, mag.ing.arh, Samobor, Rudolf Martinović, univ.bacc.arh, Zagreb, Boris Radaković, univ.bacc.arh, Požega

 

Pohvala - rad pod brojem 10

autori: Katarina Babić, Studenci, Josip Barišić, Zagreb, Željka Đalto, Karlovac, Ante Đerek, Zagreb, Veljko Đerek, Zagreb, Domagoj Leko, Zagreb, Tea Perko, Požega, Matija Vinković, Virje, Nika Vidić, Zagreb.

 

Izrađivač programaje Katja Zorić, ovl.arh, Veslačka 23, Zagreb, insitu.hr@gmail.com, OIB 42977369813.

Pravo sudjelovanjau svojstvu autora imala je jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je bila zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogli su biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh, mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Predmet javnog natječaja je bio odabir najboljeg cjelovitog funkcionalno i oblikovno kvalitetnog idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za stambeno-poslovnu građevinu na sjeverozapadnom uglu križanja Heinzelove i Branimirove ulice. Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu daljnje projektne dokumentacijeza realizaciju planiranog zahvata uz križanje dviju važnih prometnica.

Pored usklađenosti natječajnog rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati: zadovoljenje zadanih urbanističko-tehničkih uvjeta, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete predloženog rješenja, funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora, racionalnost i ekonomičnost rješenja kao i njegovu dugoročnu održivost, dodane vrijednosti koncepta (odnos prema okolnoj gradnji, stvaranje identiteta mjesta, doprinos slici grada i drugo).

Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata.

Natječajni radovi bit će izloženi u prostorijama raspisivača Selska cesta 90A/7, Zagreb, s početkom u četvrtak 2. svibnja 2019. u 14 sati do petka 10. svibnja 2019., a radovi se mogu razgledati radnim danima od 12 do 15 sati. Razgovor s Ocjenjivačkim sudom bit će organiziran u utorak 2. svibnja 2019. u periodu od 14 do 15 sati.

 

Tajnik natječaja

Katja Zorić, dia