Rezultati natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Bazena Dubrava

GRAD ZAGREB i DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB (DAZ)

OBJAVLJUJU REZULTATE za Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog reješenja za BAZEN DUBRAVA.

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 979-2019-EVV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 84-19/ZG-IAU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog 

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail: natjecaji@d-a-z.hr , www.d-a-z.hr, odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Bazena Dubrava.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:

Osnovni cilj javnog natječaja je dobiti najbolje idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje za novi BAZEN DUBRAVA koji će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno vrednovati lokaciju između u Dubravi u Zagrebu.

U propisanom roku, 11.11.2019. do 16.00 h, u prostorijama DAZ-a, Trg bana J.Jelačića 3/1, Zagreb, neposredno je predano tridesetitri (33) rada. 

OCJENJIVAČKI SUD koji je djelovao u sastavu:

 • Predsjednik OS-a
  izv.prof. Branimir Rajčić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja 

Članovi OS-a:

 • Zoran Boševski, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
 • izv.prof. Saša Begović, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
 • Gordana Muller Mikić, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača
 • Dubravka-Petra Lubin, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača

Zamjenica člana OS-a: 

 • Aneta Mudronja Pletenac, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Na sjednici održanoj 03.12.2019.  većinom glasova donio je sljedeće odluke:

I.  Nagrada u neto iznosu 98.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem BD_2019_21

Autori: Radionica arhitekture

II.  Nagrada u neto iznosu 61.250,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem BD_2019_22

Autori: Biro – Hrvoje Arbanas

Tihana Bosnar
Saša Košuta
Mario Kralj
Dora Lončarić
Vana Pavlić

III. Nagrada u neto iznosu 36.750,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem BD_2019_18

Autori: Hrvoje Njirić, Marko Gusić, Irma Šmuc

IV.  Nagrada u neto iznosu 29.400,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem BD_2019_6

Autori: Juraj Glasinović, Nikola Fabijanić

 

V. Nagrada u neto iznosu 19.600,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem BD_2019_16

Autori: Juraj Božić, Nera Jelaska, Jelena Šimat, Mate Rupić

 

Otvorenje izložbe i razgovor s ocjenjivačkim sudom biti će 17.12.2019. u 19 sati u DAZu.

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 3.525.250,68  kuna bez PDV-a i , te se raščlanjuje na iznose kako slijedi: 

 • nagradni fond u iznosu od 245.000,00 kuna neto, odnosno 343.092,10 kuna bruto bez PDVa, 
 • naknada radnim tijelima u iznosu od 56.000,00 kuna, odnosno 84.804,58 kuna bruto bez PDVa,
 • projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 3.097.354,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima. Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi do 42.918.204,00 kuna (bez PDV-a), (od čega vrijednost dobave i ugradnje opreme iznosi 2.954.640,00 kn bez PDV-a), cca. 7.964,17 kn/m2.

Za Ocjenjivački sud:
doc.dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh., tajnica natječaja