• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

23/02/2018

Rezultati natječaja za izradu stručnih rješenja za područje Žnjanskog platoa, te za kontaktne zone Trstenička uvala i Duilovo u Splitu

GRAD SPLIT

OBJAVLJUJE REZULTATE

za Javni, opći, za realizaciju i anketni, u jednom stupnju, I. stupnja složenosti, anonimni

PROJEKTNI NATJEČAJ

za izradu stručnih rješenja  za područje Žnjanskog platoa, te za kontaktne zone Trstenička uvala i Duilovo u Splitu

 

 

Registarski broj natječaja HKA   51-17/ST-AU/NJN

Oznaka iz plana javne nabave Raspisivača natječaja   2017/17-00-007

 

 

RASPISIVAČ  I  PROVODITELJ natječaja je GRAD SPLIT, Obala kneza Branimira 17,

21 000 Split, OIB: 78755598868, telefon: 021/310-023, 021/310-309, e-mail: katarinanatasa.mercep@split.hr,  ruzica.batinicsantro@split.hr, internetska adresa: www.split.hr,  odgovorna osoba: gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA: Ured Vojnović d.o.o., Ivo Vojnović dipl.ing.arh. Ovlašteni arhitekt – A 258, Ovlašteni  arhitekt-urbanist – A-U 388, Mihaljevića 1, Split 21 000, tel: 021 314 977, GSM 091 2111603,  e-mail: ivo.vojnovic@st.t-com.hr

 

PREDMET I  SVRHA  NATJEČAJAje odabir najboljeg stručnog rješenja za  obuhvat Žnjanskog platoa u dijelu natječaja za realizaciju koje će bit  podloga za pokretanje procedure izmjena i dopuna DPU-a priobalnog područja Trstenik –Radoševac, a autori provonagrađenog rješenja unutar obuhvata za  Žnjanski plato stječu pravo izrade planske dokumentacije (izmjena i dopuna važećeg  DPU-a) što ne uključuje izradu projektne dokumentacije.

 

Prijedlozi rješenja daljnjeg razvoja Žnjanskog platoa te kontaktnih zona Trstenička  

uvala i Duilovo (anketni dio) temeljem preporuka Ocjenjivačkog suda bit će analitička  

podloga za buduću detaljniju analizu navedenih područja, i ovisno o preporukama  

Ocjenjivačkog suda, moguća podloga za buduće izmjene i dopune PPUGS-a i GUP-a  

Splita.

 

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA:  Pored usklađenosti rada s natječajnim programom i uvjetima natječaja (u pogledu rokova, sadržaja i obveznih priloga) Ocjenjivački sud će pri ocjenjivanju radova  valorizirati i slijedeće elemente natječajnih radova:

- realizacija prostornog programa,

- urbanističko arhitektonska kvaliteta rješenja,

- funkcionalnost rješenja,

- racionalnost i ekonomičnost izvedbe

- usklađenost urbanističkog rješenja s prostorno razvojnim potencijalom lokacije

 

OCJENJIVAČKI SUD

Predsjednik:           Vjekoslav Ivanišević, ovlašteni arhitekt

 

Članovi:         Andro Krstulović Opara, gradonačelnik

                      Gojko Berlengi, dipl.ing.arh.

                      Dragan Žuvela, ovlašteni arhitekt

                      Mario Šerić, dipl.oec., MMH

 

Zamjenik člana:     Dujam Ivanišević, ovlašteni arhitekt

Stručni savjetnici:   Iskra Macura, dipl.iur., Dražen Pejković, dipl.ing.arh

Tehnička komisija: Maja Aljinović, dipl.ing.arh., Branka Mimica, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja:   Ružica Batinić-Santro, dipl.ing.arh.

Na natječaj koji je trajao od 27.11.2017.godine do roka za predaju 05.02.2018.godine do 15:00 h, na protokol Grada Splita zaprimljeno  je 12 radova.

Ocjenjivački sud je na 7.  sjednici  održanoj 15.02.2018.godine donio odluka o rangiranju radova  od 1. do 5. mjesta, a na  8. sjednici održanoj  19.02.2018. godine (za I. i II. nagradu jednoglasnom odlukom, a za III., IV. I  V.  nagradu većinom glasova) donio sljedeće odluke o nagradama:

I.    nagradau neto iznosu od  228.000,00 kn (rad pod šifrom  „10“)

Autori:

ARHITEKTONSKI BIRO ANTE KUZMANIĆ d.o.o., 

direktor Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.

IVAN JURIĆ, mag.ing.arch.

MIRJANA RADOŠ, mag.ing.arch.

MARIN KALITERNA, dipl.ing.arh.

LUKA MUŽINIĆ, mag.ing.arch.

PLAKAT

 

II.   nagradau neto iznosu od  142.500,00 kn (rad pod šifrom  „12“)

Autorski tim:

EMUR Studio d.o.o.

MARKO MURTIĆ, M.arc

ANA AŠČIĆ, dipl.ing.arh. MPAA ETSAM

Suradnici:

GORAN JOVANOVIĆ

DORA GOJKOVIĆ, student

Krajobrazno rješenje:

DIONEA d.o.o

ŽELJKO RADIŠIĆ, dipl.ing.agr.

PLAKAT

III.  nagradau neto iznosu od   85.500,00 kn (rad pod šifrom  „07“)

Autor:

PORTICUS, d.o.o. Split – ARHITEKTONSKI URED

Radna grupa: 

DAMIR RAKO,  ZRINKA VISKOVIĆ, DOMAGOJ BAJIĆ, KARLA  SRŠEN,  

ANAMARIJA VRŽINA, IVANA STIĆ, PETRA KLARIĆ, IVO KRALJEVIĆ,      

            ANA NISETEO, DRAGICA GALIĆ , RENATO NAZLIĆ

Konzultanti: 

B. VIĐAK, V. SRZIĆ, T. SRŠEN, A. ŠARAC

Makete:

 S. MARKOVINA, M. IVAČIĆ

PLAKAT

 

IV.   nagradau neto iznosu od   68.400,00 kn  (rad pod šifrom  „09“)

Autor:

TATJANA ZAHRA, mag.ing.arh.

PLAKAT

V.  nagradau neto iznosu od   45.600,00 kn  (rad pod šifrom   „04“)

Autori:

Prof. NENO KEZIĆ, dia

Prof. EMIL ŠVERKO, dia

Koautor:

JURE BEŠLIĆ, dia

Autorska suradnja:

MIA VUČIĆ, M  Arh

Suradnici:

DORA STUPALO, aps. arh.

NENAD MARINOVIĆ, dia

PLAKAT