Dani arhitekata 3.0 - ZAKLJUČCI

  • Aktivnosti koje Komora kontinuirano provodi rezultirale su izborom  u ovom trenutku vrlo aktualnih tema koje su pobudile do sada najveći interes članova.
  • Time su stvoreni preduvjeti da se u narednom razdoblju vode još konstruktivnije rasprave među članovima HKA i prema javnosti, a s ciljem osvještavanja da je krajnji čas za upozoriti na neprihvatljive postupke kojima se, izmjenama važne zakonske regulative, dovodi u opasnost vrsnoća građenja i kvaliteta prostora.
  • Naglašavamo da struka prihvaća i pozdravlja prijelazni put k digitalizaciji postupaka, ali oni se po našem mišljenju moraju voditi promišljeno i postupno, a ne u hitnoj proceduri.
  • Neprihvatljiv je i način komuniciranja donositelja prijedloga zakona,  bez uvažavanja više od tisuću podnesenih i obrazloženih primjedbi struke koje su podnesene s ciljem poboljšanja funkcioniranja cijelog sustava i njegove implementacije u području arhitekture i planiranja prostora.
  • Nažalost, mišljenja smo da predloženi postupak e-planova i e-dozvola neće u konačnici rezultirati bržim i kvalitetnijim postupkom jer cijeli državni aparat nije u dovoljnoj mjeri pripremljen za promjene.
  • Ovaj bi skup trebao poslužiti i homogeniziranju i boljem međusubnom razumijevanju naših članova, kako bi svojim djelovanjem u što većoj mjeri pridonijeli podizanju svijesti o važnosti prostora i važnosti arhitektonsko-planerske struke u cjelini.