Anketa o zadovoljstvu organizacije i provedbe Dana arhitekata 3.0 u Splitu

Hrvatska komora arhitekata provela je anketu među sudionicima konferencije Dani arhitekata 3.0 koja je ove godine održana u Splitu početkom travnja.

Rezultate ankete možete vidjeti ovdje.

Ovim putem još jednom zahvaljujemo svim sudionicima Dana arhitekata 3.0 na sudjelovanju i odazivu, kako na samu konferenciju, tako i na ispunjavanje ankete.

Rezultati ankete poslužit će za oblikovanje tema i predavača na Danima arhitekata 4.0