Rezultati natječaja Veteranski centar u Daruvaru

Raspisivač i investitor natječaja je Ministarstvo Branitelja, a provoditelj i organizator Udruženje hrvatskih arhitekata

MINISTARSTVO BRANITELJA I UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) OBJAVLJUJU REZULTATE

za javni, otvoreni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju
NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja
VETERANSKOG CENTRA U DARUVARU
Registarski broj natječaja: 25-15/DA-UA/NJN
Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja 08/2015-JN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je MINISTARSTVO BRANITELJA, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb OIB: 95131524528 , telefon: +385 1 2308 888 / +385 1 2308855 , e-mail:
ministarstvo@branitelji.hr  
odgovorna osoba: zamjenica ministra Vesna Nađ
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, telefon: +385 1 5509 705 , e-mail:tajnistvo@uha.hr  
odgovorna osoba: Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.

Izrađivač natječajnog zadatka odnosno programa: mr.sc. DUBRAVKO BAČIĆ, dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt, br.ovl. A3399, Iva Vojnovića 68, 20000 Dubrovnik, OIB: 01527508258 Telefon: +385 91 4416 162

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za realizaciju Veteranskog centra u Daruvaru.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: je dobivanje najboljeg idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja - koje ujedno zadovoljava uvjete natječaja - između više različitih prijedloga. Ovaj natječaj raspisan je s osnovnim ciljem dobivanja najboljeg idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Veteranskog centra u Daruvaru, putem procedure instituta javnog, otvorenog natječaja, koji je najsigurnija metoda izbjegavanja mogućih grešaka uz objektiviziranje potreba iz projektnog programa, cjelokupnog sagledavanja i valoriziranja funkcionalnih-oblikovno karakteristika predloženih natječajnih radova.

Na osnovu odabranog prvonagrađenog natječajnog rada, naručit će se sva potrebna projektna dokumentacija s konačnim ciljem realizacije planiranog zahvata.

Na natječaj koji je trajao od 26.10.2015. godine. do roka za predaju natječajnih radova 12.1.2016. regularno su zaprimljena 22 rada.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu:
dr. sc. Dražen Juračić, ovlašteni arhitekt, predsjednik OS-a,
Vesna Nađ, dipl.iur., dopredsjednica OS-a, doc.
Vladimir Kasun, ovlašteni arhitekt,
Marin Mikelić, ovlašteni arhitekt,
Vedran Babić, ovlašteni arhitekt,

mr.sc. Dubravko Bačić, ovlašteni arhitekt – na VI. plenarnoj sjednici održanoj 10.2.2016. donio je većinom glasova sljedeće odluke:


I Nagrada u bruto iznosu 80.640,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 7

Autorski tim:

porf.dr.sc. Sanja Filep, dipl.ing.arh.

prof.dr.sc. Vesna Mikić, dipl.ing.arh.

Autori suradnici:

Pero Ćeskić, dipl.ing.arh.

Boris Soldo, dipl.ing.arh.

Vana Pavlić, st.arh.

Marcela Ostroški, st. arh.

Mirna Javorović Pehar, dipl.ing.arh.

Tomislav Pelin, dipl.ing.stroj. strojarstvo

prof.dr.sc. Josip Galić, dipl.ing.arh., konstrukcija

Josip Brcković, dipl.ing.arh. 3D

II Nagrada u bruto iznosu 50.400,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 14

Autori:

Iva Letilović, dipl.ing.arh.

Igor Pedišić, dipl.ing.arh.

Suradnici:

Luka Fatović, mag.ing.arh.

Martina Jurin, mag.ing.arh.

Nikola Mikulić, mag. ing.arh.

Stručnjaci:

Marinko Zečević, dipl.ing.stroj. strojarstvo

Berislav Medić, dipl.ing.građ. statika

Vizualizacije:

Freya d.o.o.

III Nagrada u bruto iznosu 30.240,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 18

Projektni tim:

SODA-arhitekti

Vedran Jukić, dipl.ing.arh.

Dino Mišković, mag.ing.arh.

Aleksandar Matijašević, mag.ing.arh.

Maša Medoš, mag.ing.arh.

Sabina Pleše, mag.ing.arh.

Konzultantski tim:

Maksim Carević, bacc.ing.sec., sigurnost

Tomislav Vučinić, dipl.ing.stroj. strojarske instalacije

IV Nagrada u bruto iznosu 23.940,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 16

Autor:

Radionica arhitekture

Projektni tim:

Fani Frković, Sara Jurinčić, Dora Kušelj, Klara Nikšić, Jelena Prokop, Goran Rako, Ana Ranogajec, Josip Sabolić

V Nagrada u bruto iznosu 16.380,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 1

Autori:

Anja Krešević, dipl.ing.arh.

Petra Starčević, dipl.ing.arh.

Goran Karlović, dipl.ing.arh.

Nikica Pavlović, dipl.ing.arh., izrada 3D vizualizacije

 

Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45., 46., 47. i 48. ZJN-i, ostalim odredbama ZJN-i koje se primjenjuju na natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Naručiteljem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45. stavku 4. točki 2. ZJN-a.

Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagradnog fonda u iznosu 160.000,00 kuna neto kao i naknadama Ocjenjivačkom sudu, zamjenskom članu, tehničkoj komisiji i tajniku, materijalnim troškovima natječaja u vrijednosti 130.032,00 kuna (bez PDV-a) te vrijednosti usluge izrade projektne - tehničke dokumentacije koja se namjerava sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 28. stavak 2. točka 6. ZJN, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno ZJN-i pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN-i i u skladu s Pravilnikom o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata.

Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata; idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s projektom opreme.

Investicija koja je predmet ovog natječaja dio je sveobuhvatnog projekta koji se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj te će se okvirna sveobuhvatna vrijednost investicije moći utvrditi nakon alokacije sredstava, provedenog natječaja i provedene javne nabave.

Za Ocjenjivački sud:
Mladena Belamarić, dia
Tajnica natječaja


Izložba natječajnih radova i razgovor s ocjenjivačkim sudom bit će u četvrtak, 18. veljače 2016. u 17 sati u prostoru Udruženja hrvatskih arhitekata (Trg bana J. Jelačića 3/I).