• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

21/06/2023

EUROPAN 17 – LIVING CITIES 2 / podsjetnik za predaju radova

_VRSTA NATJEČAJA:
međunarodni, javni, otvoreni, anketni, putem web-a, u jednom stupnju, anonimni, arhitektonsko-urbanistički – 51 lokacija u 13 europskih država.
 
_RASPISIVAČ NATJEČAJA:
Europan Europe
 
_PROVODITELJ NATJEČAJA ZA HRVATSKU (lokacija Makarska / pijaca /peškarija / gastro centar grada ):
Europan Hrvatska 
 
_SUDJELOVANJE:
Europan je otvoren za mlade stručnjake u arhitektonskom, krajobraznom i urbanističkom području mlađe od 40 godina  s europskom diplomom ili koji rade u Europi, ali i za studente u istim disciplinama, koji imaju diplomu prvostupnika. Svaki tim mora uključivati barem jednog diplomiranog arhitekta.
 
_ROK ZA PREDAJU:
30.07.2023. (online predaja).
 
_NATJEČAJNE PODLOGE:
Cijena podloga po lokaciji košta 100€  što uključuje pristup serveru za preuzimanje mape s natječajnim podlogama.
Na internet stranicama Europan Europe nalaze se opisi svih lokacija s natječajnim programom kako bi  natjecatelji mogli odabrati lokaciju, a tek potom uplatiti registraciju kojom dobivaju pristup kompletnim natječajnim podlogama.
 
Bez registracije nije moguće sudjelovati na natječaju.
 
_VIŠE INFORMACIJA: