Hrvatska komora arhitekata uputila otvoreno pismo gradonačelniku Milanu Bandiću

Hrvatska komora arhitekata (HKA) uputila je zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću otvoreno pismo u kojem ga oštro upozorava na nepoštivanje profesionalnih načela i procedura postupanja te na netransparentnost i neadekvatno uključivanje struke u postupke odlučivanja, planiranja i projektiranja javnog prostora Zagreba. Povod otvorenom pismu su nedavno započeti radovi na Meštrovićevom paviljonu u Zagrebu.

„Neprimjerenim akcijama na Meštrovićevom paviljonu, a koje se nikako ne mogu svrstati u “male komunalne akcije” nego u intervencije u oblikovanje najvrednijeg gradskog prostora Donjeg grada  (potez: Ulica Račkog, Trg žrtava fašizma do Branimirove tržnice i budućeg trga ispred nje), gradska uprava uporno izbjegava provođenje demokratske i transparentne procedure javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja kojim bi se propitalo oblikovanje javnog prostora i dobilo najbolje rješenje. Time se onemogućava uključivanje građana i cjelokupne stručne javnosti u raspravu o prostoru grada“, naglašava u pismu predsjednica HKA, dipl. ing. arh. Željka Jurković.

Hrvatska komora arhitekata (HKA), kao neovisna strukovna organizacija koja okuplja više od 3300 arhitekata, u više navrata do sada upućivala je dopise zagrebačkom gradonačelniku u kojima je ukazivala  na netransparentne i sa stručne strane izuzetno upitne postupke u uređivanju javnih prostora Grada Zagreba. Komori arhitekata neprihvatljiv je odnos gradskih službi prema javnom prostoru. Komora je stoga više puta do sada reagirala na Britanski trg, koji je rekonstruiran mimo već odabranog natječajnog rješenja kao i na Mesničku ulicu koja je rekonstruirana bez provedenog javnog natječaja za urbanističko-arhitektonsko rješenje. HKA je upozoravala  gradonačelnika i na javni prostor iza hotela Esplanade i pješački most koji je izgrađen bez provedenog natječaja te na rekonstrukciju Trga Petra Preradovića koja je napravljena bez provedenog javnog natječaja za urbanističko-arhitektonsko rješenje.

„Podsjećamo da je i Generalnim urbanističkim planom Zagreba kojeg je usvojila Skupština Grada Zagreba za najvrednije javne prostore u gradu propisana procedura javnog natječaja. Podsjećamo da je u dokumentu ApolitikA (Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja), usvojenom od Vlade RH 2012. godine, jasno zacrtano da „odluke koje se odnose na razvoj, planiranje i uređenje javnog prostora, od definiranja ciljeva do realizacije, moraju biti predmet javnih rasprava“. ApolitikA također definira da „transparentne procedure, odgovoran i stručan pristup te kriteriji kvalitete, trebaju biti primjenjivani ne samo kod javne nabave usluga planiranja i projektiranja, nego i kod javnih radova.“ Ništa od ovih smjernica nažalost nije poštivano u navedenim slučajevima u Zagrebu“, naglašava Jurković.

Hrvatska komora arhitekata stoga je još jednom pozvala gradonačelnika Bandića i cjelokupnu gradsku upravu da ne koriste metodu pokušaja i pogrešaka u uređenju javnih prostora Zagreba te da  najbolja arhitektonsko-urbanistička rješenja javnih prostora Zagreba pronađu kroz konkurenciju brojnih ideja na javnom natječaju.

„Vaša je odgovornost da za urbanističke zahvate u Zagrebu provodite javne arhitektonsko-urbanističke natječaje. Vaša je dužnost da, i Vi osobno i cjelokupna gradska uprava, poštujete i uključujete stručnu i građansku javnost u postupke uređenja javnih prostora, da dosljedno primjenjujete zakonske procedure u postupcima planiranja grada te da aktivno u odlučivanje uključite i struku i građane. Jedino se tako može postići željena kvaliteta javnog gradskog prostora“, naglasila je Jurković.  Današnje intervencije u javni prostor Zagreba su u potpunom neskladu s konceptom Zagreba kao europskog grada s kvalitetno izgrađenim javnim prostorom.

Grad Zagreb, kao najveći grad u Hrvatskoj, trebao bi biti putokaz drugim gradovima kako se na javan, stručan i transparentan način pristupa izgradnji novih javnih prostora ili rekonstrukciji postojećih.

Dopis u PDF formatu