Izazovi i smjerovi razvoja prostornog planiranja - stručni skup povodom Svjetskog dana urbanizma

Stručni skup (webinar) održat će se u četvrtak, 5. studenoga u 13,30 sati u organizaciji Hrvatske komore arhitekata

Uvod

Prostorni razvoj gradova, naselja i sveukupnog izgrađenog prostora Hrvatske u posljednja tri desetljeća pokazuje zabrinjavajući otklon od proklamiranih načela prostorne održivosti i vrsnoće gradnje. Prostorni razvoj uvelike nije uravnotežen niti usklađen s demografskim, gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima. Nije osiguran kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja države niti je osigurano stvaranje visokovrijednog izgrađenog prostora, a što su sve proklamirani ciljevi prostornog uređenja navedeni u polazištima resornog zakona.


Stav planerske struke

Na Danima arhitekata 4.0. koji su održani početkom rujna u Šibeniku u organizaciji Hrvatske komore arhitekata doneseni su i stručni zaključci koji se odnose na sustav prostornog planiranja. Naglašeno je kako je prostorno planiranje ključni alat za zaštitu prostora, ostvarenje skladnog okoliša i provedbu strateških odrednica društvenog i gospodarskog razvoja s bitnim naglaskom na zaštitu okoliša, prirode i cjelokupnog prostornog identiteta. Ponovljeno je kako bi procesi intenzivnih promjena u prostoru trebali imati odliku održivosti, što danas nije slučaj osobito u dijelovima izgrađenih prostora. Zaključeno je kako su zbog toga nužne značajne promjene u pristupu prostornom uređenju te stvaranje učinkovitih mjera za provedbu planova, kao preduvjetima kvalitetne gradnje. Upozoreno je kako je potrebno stvoriti komunikacijsku kulturu i suradnju među svim dionicima prostornog planiranja, ali i ustrajati na uvažavanju integriteta sustava prostornog planiranja koje mora ostati osnova koja garantira održivi razvoj prostora i njegovu zaštitu kao temeljnog nacionalnog dobra.


Povod

Planirani skup organizira se povodom obilježavanja Svjetskog dana urbanizma te ima za cilj popularizirati disciplinu prostornog planiranja i otvoriti dijalog s relevantnim dionicima o mogućim aktivnostima koje mogu dovesti do poboljšanja u sustavu prostornog planiranja.


Polazišta i ciljevi skupa

Na skupu će biti riječi o stanju procesa uvođenja novog sustava prostornih planova u Hrvatskoj (Državni plan prostornog razvoja, novi pravilnik o standardu planova).

Prijedlozi planerske struke i teze za izmjenu zakonodavnog okvira iz Šibenika biti će polazište za raspravu na okruglom stolu na kojem će sudjelovati predstavnici Hrvatske komore arhitekata, predstavnici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te predstavnici stručnih udruga arhitekata i akademske zajednice.


Svjetski dan urbanizma

Svjetski dan urbanizma obilježava se od 1949. godine kada je inicijativu pokrenuo profesor Carlos Maria della Paolera s ciljem povećanja javnog i profesionalnog zanimanja za teme planiranja prostora. Obilježava se 8. studenoga u brojnim državama svijeta na način da se promovira uloga prostornog planiranja u stvaranju skladnih prostora i zajednica.

 

Program

Uvodna riječ – Rajka Bunjevac, predsjednica HKA          
 

Novi sustav prostornih planova u Hrvatskoj – stanje stvari (MPGI)

Državni plan prostornog razvoja

Novi pravilnik o standardu prostornih planova

 

Prijedlozi planerske struke (Odbor za urbanizam HKA)

Teze za izmjenu zakonodavnog okvira

 

Okrugli stol „Izazovi i smjerovi prostornog planiranja“

Sudjeluju predstavnici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, članovi Odbora za urbanizam i Odbora za zakonodavstvo Hrvatske komore arhitekata te predstavnici Udruge hrvatskih urbanista, Udruženja hrvatskih arhitekata i Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Moderator: Nikša Božić, predsjednik Odbora za urbanizam HKA

Detaljni program možete skinuti ovdje


Prijave

Zbog epidemiološke situacije skup će se održati kao webinar.

Link za sudjelovanje 

 

Video snimka skupa naknadno će biti objavljena na Youtube kanalu HKA.

Preuzmite najavu skupa  (pdf)

Sudjelovanje se u Programu stručnog usavršavanja HKA vrednuje s četiri sata iz područja A (2 sata) i područja B (2 sata).