Izrada administrativnog pečata po povlaštenoj cijeni za članove HKA

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Hrvatska komora arhitekata za članove koji imaju osnovane urede ovlaštenih arhitekata te sami moraju izraditi pečate ureda,

koje će koristiti u administrativnom poslovanju, omogućila izradu istih po cijeni od 80,00 kn + PDV pri tvrtki

ŠTIMRAD d.o.o., Vlaška 81a, 10000 Zagreb, tel./fax: 01/466 4632; e-mail: stimrad@stimrad.hr .