Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 14. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba (pročišćeni tekst), KLASA: 012-03/22-01/1, URBROJ: 251-470-01/2-22-8 od 1. travnja 2022. i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Zavoda, KLASA: 350-06/22-01/5, URBROJ: 251-470-01/3-22-16, od 14. travnja 2022., Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba.

 

Rok za prijavu je osam (8) dana.

 

Više na sljedećoj POVEZNICI.

JAVNI NATJEČAJ

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA