• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

25/05/2024

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2024. godini

Na temelju članka 19. stavak 32. Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ br.15/2021), Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata, na svojoj 1. sjednici, održanoj 24. svibnja 2024. godine, donosi
 
 
O D L U K U
o raspisu Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2024. godini
 
 
Članak 1.
U Planu prihoda i rashoda HKA-a za 2024. godinu predviđen je iznos od 6.650,00 € za potporu Projekata članova HKA-a, za aktivnosti koje su od interesa za arhitektonsku struku,  znanstveno i stručno istraživanje i vrednovanje hrvatske arhitekture, očuvanje hrvatske arhitektonske baštine te promicanje hrvatske arhitekture i hrvatskih arhitekata u zemlji i inozemstvu.
 
Članak 2.
HKA će navedena sredstva dodjeljivati za :
- izdavačke i publicističke djelatnosti - knjige, časopisi, tekstovi, eseji
- organizaciju izložbi
- organizaciju stručnih i znanstvenih predavanja, seminara i radionica
- uradci putem on-line elektroničkih medija – web-portali, aplikacije i sl.
 
Članak 3.
Pravo podnošenja prijava temeljem ovog javnog poziva imaju pojedinačno ili grupa prijavitelja, aktivnih članova HKA-a.
Prijavitelj može prijaviti samo jedan projekt, a voditelj projekta može biti imenovan samo za jedan projekt.
 
Članak 4.
Javni poziv će se raspisati 25. svibnja 2024. s rokom za dostavu prijava je 15. lipnja 2024. godine do 12.00 sati, isključivo na e-mail adresu: projekti@arhitekti-hka.hr.
Prijave koje ne ispunjavaju uvjete iz javnog poziva, prijave koje nisu dostavljene u roku ili na odgovarajućem Obrascu za prijavu projekta, neće se razmatrati.
 
Članak 5.
Novčani poticaji će se odobriti temeljem sljedećih kriterija:
• izvornost sadržaja / predmeta koji se istražuje / prezentira putem projekta, odnosno da isti ili slični projekti s predmetnim sadržajem nije prethodno realiziran u Hrvatskoj
• promicanje sadržaja ili aktivnosti u općem interesu hrvatske arhitekture i  hrvatskih arhitekata
• promicanje vrijednosti hrvatskog prostora, urbanizma i arhitekture u zemlji i inozemstvu
• istraživanje, čuvanje i prezentiranje hrvatske urbanističke i arhitektonske baštine
• istraživanje recentnih pojava i procesa u urbanizmu i arhitekturi, u stručnom, znanstvenom ili poslovnom/profesionalnom smislu
• doprinos popularizaciji arhitektonske djelatnosti u javnom prostoru
• realna i provediva financijska konstrukcija (troškovnik) projekta
• dokazima o sposobnosti prijavitelja i voditelja projekta putem priloženog životopisa i referentnim projektima
• cjelovit u sadržaju i formi i u potpunosti zatvorenog okvira 
• ocjenjen kao kvalitetan u smislu unaprjeđenja arhitektonske struke
• terminski započet s izgledom moguće brze realizacije
• krajnji termin realizacije programa zaključno do 1. prosinca 2024. godine
   
Članak 6.
Odluku o odobravanju sredstava donosi Upravni odbor HKA-a na prijedlog Povjerenstva za ocjenu pristiglih prijava.
Temeljem javnog poziva odabrani prijavitelji će s HKA sklopiti poseban ugovor u kojem će se definirati međusobna prava i obveze, uključivši i isplatu odobrenih sredstava.
 
Članak 7.
Odluka o odobravanju  sredstava bit će javno objavljena na mrežnoj stranici HKA-a www.arhitekti-hka.hr  najkasnije do 1. srpnja 2024. godine. Isplata odobrenih sredstava uslijedit će po završetku Programa.
 
U Zagrebu, 24. svibnja 2024. godine
 
 
Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh.
predsjednica Hrvatske komore arhitekata