Kontakti vezani za pitanja o e-Dozvoli, e-Građevinskom dnevniku i e-Planovima

Otvoreni su brojevi telefona i e-mail adrese za upite vezane uz eDozvolu, eGrađevinski dnevnik i e-Planove

Pitanja koja se odnose na: