• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

28/07/2023

Kontakti vezani za pitanja o e-Dozvoli, e-Građevinskom dnevniku i e-Planovima

Otvoreni su brojevi telefona i e-mail adrese za upite vezane uz eDozvolu, eGrađevinski dnevnik i e-Planove

Pitanja koja se odnose na: