Objavljena dokumentacija za postupak nabave usluga izrade digitalnih i javno dostupnih konzervatorskih podloga

S ciljem što većeg odaziva stručnjaka na natječaj za izrađivače konzervatorskih podloga za kulturno-povijesne cjeline, najveće reformske investicije u području kulturne baštine, skrećemo pozornost da je objavljena dokumentacija za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave i Službenom listu EU (pod brojem objave 2023/S 0F2-0026405, odnosno 2023/S 120-379390) za postupak nabave usluga izrade digitalnih i javno dostupnih konzervatorskih podloga za najsloženije kulturno - povijesne cjeline u Republici Hrvatskoj uključujući i one koje se nalaze na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine.
 
Dokumentacija javne nabave dostupna je putem sljedeće POVEZNICE
 
Pripremljena dokumentacija Javne nabave ukupne procijenjene vrijednosti 4,828,450.00 eura bez PDV-a provodi se u okviru projekta C2.2.R3 I-1 Nacionalnog plana oporavka i otpornosti „Uspostava digitalne infrastrukture i usluga javne uprave izradom sustava konzervatorskih podloga“ kojim se uz izradu digitalnih konzervatorskih podloga u suradnji s Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. i Infoscope d.o.o. provodi i razvoj, konfiguracija i implementacija novog modula Informacijskog sustava kulturne baštine -   Konzervatorske podloge te nove elektroničke usluge koja će građanima, investitorima te ostalim korisnicima (prostornim planerima, projektantima) omogućiti uvid u sve zahtjeve za zaštitu prostora unutar obuhvata kulturno - povijesnih cjelina kao i pristup ostalim relevantnim podacima iz konzervatorskih podloga nove generacije.
 
VIŠE O PROJEKTU
 
Podsjećamo, rezultat tog projekta bit će sustav koji će pružiti dostupne kvalitetne informacije, osigurati puno veću pravnu sigurnost svih onih koji sudjeluju u postupku obnove ili izgradnje u kulturnopovijesnim cjelinama, a smanjit će arbitrarnost, odnosno zaustaviti negativnu praksu nejednakog postupanja.
 
Tim će se projektom osigurati brz, siguran, ujednačen protok informacija o tome što je dozvoljeno, a što nije, bez obzira je li riječ o pregradnjama, rekonstrukciji ili novoj izgradnji u kulturnopovjesnim cjelinama te ujedno podići i razina znanja o tome što je ispravan pristup konzervatorskim praksama, kako bismo našu kulturnu baštinu i urbani prostor kao jedan od najvrjednijih resursa koje imamo ostavili budućim generacijama.