• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

14/09/2013

Obveza izrade administrativnog pečata

Poštovani,

sukladno izmjenama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 25/13), te izmjena i dopuna Statuta Hrvatske komore arhitekata (NN 81/13) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o pečatima i iskaznicama ovlaštenih arhitekata, Hrvatska komora arhitekata je izdala nove pečate.

Na pečatu ovlaštenog arhitekta više se ne nalazi organizacijski oblik poslovanja, te se isti može koristiti samo za one projekte i druge dokumente arhitektonskih strukovnih zadaća. 

Članovi koji imaju osnovane urede ovlaštenih arhitekata sami moraju izraditi pečate ureda, koje će koristiti u administrativnom poslovanju.

Podaci koje bi svaki pečat trebao sadržavati su:

 

-          Naziv URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA/ICE

-          IME I PREZIME

-          ADRESA UREDA

 

Vizualni identitet pečata i logo ureda članovi mogu oblikovati prema vlastitim željama.

Molimo članove da nakon izrade pečata za ured ovlaštenog arhitekta ispune Izjavu u prilogu, te original dostave na adresu Hrvatska komora arhitekata, Ulica grada 271/II, 10000 Zagreb.

 

IZJAVA