Potencijalna suradnja DAS-a i Grada Splita u svezi izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a grada Splita

Postignut je dogovor između gradske uprave Splita i DAS-a oko okupljanja stručnog tima koji bi za sljedeću sjednicu gradskog vijeća trebao pripremiti nove prijedloge odluka o izmjenama prostornog plana i GUP-a grada Splita.

Dogovor je postignut nakon reakcije arhitektonske struke, posebno Društva arhitekata Splita, zbog manjka transparentnosti i komunikacije oko ciljanih izmjena vezanih uz dokument “masterplana”.

Više o tome na obavijesti DAS-a i vijesti Dalmatinskog portala.