• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

27/04/2015

POZIV NA KANDIDIRANJE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA PODRUČNIH ODBORA I ČLANOVA SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Ovaj poziv upućuje se svim članovima Hrvatske komore arhitekata koji imaju pravo birati i biti birani u tijela Komore. Članovi Komore u statusu mirovanja i prekida poslovanja, kojima je izrečena teža stegovna mjera, koji nisu podmirili obvezu plaćanja članarine za prethodne ili tekuću godinu, te počasni članovi, ne mogu se kandidirati za pojedine funkcije u tijelima Komore i ne mogu glasovati.

Područni odbori predstavljaju izbornu jedinicu koja bira 6 članova Vijeća područnog odbora, od kojih se određeni broj kandidata delegira u Skupštinu HKA. Izabrani predsjednik Područnog odbora je neposredno i član Skupštine Komore.

Broj predstavnika članova Skupštine određuje se tako da svaki Područni odbor izabire po jednog predstavnika na svakih započetih pedeset svojih članova. Područni odbor u Skupštini predstavljaju najmanje dva člana. Stručni smjer krajobraznih arhitekata u Skupštinu izabire jednog predstavnika na svakih započetih pedeset svojih članova. U područnom odboru koji delegira veći broj članova Skupštine HKA-a od broja članova Vijeća područnog odbora, potrebno je kandidirati broj članova koji odgovara broju delegata.  

Skupština Hrvatske komore arhitekata imat će 51 člana - pregled izbornih jedinica

Kandidacijski postupak za izbor članova vijeća područnih odbora i članove Skupštine u izbornim jedinicama počinje u ponedjeljak, 20. travnja i traje do četvrtka, 21. svibnja 2015. godine., sukladno Odluci Skupštine o raspisivanju izbora broj SK 05/13/20042015.

Kandidacijske obrasce potrebno je dostaviti Izbornoj komisiji HKA-a najkasnije do 21. svibnja 2015. godine, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom obrascu.

Izbori će se provoditi unutar izbornih jedinica pisanim putem na glasačkim listićima, u periodu od petka, 19. lipnja do petka 03. srpnja 2015. godine.
Ispunjene glasačke listiće potrebno je dostaviti Izbornoj komisiji HKA-a, najkasnije do petka, 03. srpnja 2015. godine do 15,00 sati.

Izborna komisija, na temelju rezultata izbora provedenih u područnim odborima, utvrđuje jedinstvenu listu izabranih članova Skupštine Komore. Članovi Skupštine su kandidati koji su u područnim odborima dobili najveći broj glasova. Izborna komisija dostavlja jedinstvenu listu izabranih članova Skupštine predsjedniku Komore koji potom saziva izbornu sjednicu Skupštine.

UPUTE I POJAŠNJENJA

Kandidirati se može svaki aktivan član HKA s prebivalištem na području pojedine izborne jedinice, a kojem nije izrečena teža stegovna mjera, te koji je podmirio članarinu za prethodne ili tekuću godinu.

Za člana vijeća područnih odbora Komore i Skupštinu Komore ovlašteni arhitekt se može kandidirati samostalno ili ga kandidira Vijeće područnog odbora ili Upravni odbor.

Prijedlog člana Komore koji se sam kandidira za člana vijeća područnih odbora i Skupštinu Komore mora biti podržan s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje deset članova Komore.

Vijeće područnog odbora i Upravni odbor dostavljaju listu kandidata, donesenu temeljem odluke, uvažavajući princip zastupljenosti svih županija po pojedinim područnim odborima.

Kandidacijske obrasce i liste kandidata potrebno je dostaviti Izbornoj komisiji HKA-a, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom obrascu.

Pravilnik o izborima, kandidacijski obrasci i obrazac o prihvaćanju kandidature, dostupni su na niže priloženim linkovima:

Pravilnik o izborima

Izmjene i dopune pravilnika o izborima


Kandidacijski obrazac - član vijeća PO-a/Skupštine


Prihvaćanje kandidature, obrazac

 

Izborna komisija HKA