• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

18/10/2019

POZIV NA KANDIDIRANJE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA PODRUČNIH ODBORA I ČLANOVA SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

PRVI KRUG IZBORA

Ovaj poziv upućuje se svim članovima Hrvatske komore arhitekata koji imaju pravo birati i biti birani u tijela Komore.

Kandidirati se može svaki član Komore s prebivalištem ili redovnim boravištem na području pojedinog područnog odbora.

Članovi Komore, na dan raspisivanja izbora (14. listopada 2019. godine), u statusu mirovanja, kojima je izrečena teža stegovna mjera, koji nisu podmirili obvezu plaćanja članarine za prethodne godine, te počasni članovi, ne mogu se kandidirati za tijela Komore i ne mogu glasovati.

Izbori započinju kandidiranjem za članove Vijeća područnih odbora i Skupštine Komore.

Područni odbori predstavljaju teritorijalnu i temeljnu izbornu jedinicu koja bira 6 članova Vijeća područnog odbora. Hrvatska komora arhitekata ima 9 područnih odbora. Ovisno o ukupnom broju članova Područnog odbora određeni broj kandidata delegira se u Skupštinu Komore. Izabrani predsjednik Područnog odbora je neposredno i član Skupštine Komore.

Za člana vijeća područnih odbora Komore i Skupštinu Komore član Komore može se kandidirati samostalno ili ga kandidira Vijeće područnog odbora.
Prijedlog člana Komore koji se sam kandidira za člana Vijeća područnog odbora i Skupštinu Komore mora biti podržan s pravovaljano prikupljenim potpisima najmanje pet članova Komore.

Vijeće područnog odbora dostavlja listu kandidata, donesenu temeljem odluke, što se konstatira zapisnikom.
Broj predstavnika članova Skupštine određuje se tako da svaki područni odbor izabire po jednog predstavnika na svakih započetih pedeset svojih članova.
Područni odbor u Skupštini predstavljaju najmanje dva člana.

U područnom odboru koji delegira veći broj članova Skupštine Komore od broja članova Vijeća područnog odbora, potrebno je kandidirati minimalno broj članova koji odgovaraju broju delegata.

Skupština Hrvatske komore arhitekata imat će 57 članova - pregled izbornih jedinica i broj delegata područnog odbora za Skupštinu Komore.

Kandidacijski postupak za izbor članova vijeća područnih odbora i članove Skupštine Komore u izbornim jedinicama počinje u ponedjeljak, 14. listopada i traje do srijede, 13. studenog 2019. godine, sukladno Odluci Skupštine o raspisivanju izbora broj SK 07/12/14102019.

Kandidacijske obrasce potrebno je dostaviti Izbornom povjerenstvu Komore najkasnije do srijede 13. studenog 2019. godine, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom obrascu.

Nakon kandidacijskog postupka provodi se izborni postupak.

Izbori će se provoditi unutar izbornih jedinica pisanim putem na glasačkim listićima, u periodu od petka, 13. prosinca 2019. godine do ponedjeljka 20. siječnja 2020. godine.

Ispunjene glasačke listiće potrebno je dostaviti Izbornoj komisiji Komore, bez obzira na način dostave, najkasnije do ponedjeljka 20. siječnja 2020. godine do 15,00 sati.

Izborno povjerenstvo Komore, na temelju rezultata izbora provedenih u područnim odborima, utvrđuje jedinstvenu listu izabranih članova Skupštine Komore.
Članovi Skupštine su kandidati koji su u područnim odborima dobili najveći broj glasova.

Izborna komisija Komore dostavlja jedinstvenu listu izabranih članova Skupštine predsjedniku Komore koji potom saziva izbornu sjednicu Skupštine u roku od 60 dana.

STEGOVNA TIJELA

Stegovni tužitelj i zamjenici stegovnog tužitelja, članovi Stegovnog suda i članovi Višeg stegovnog suda, ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

Zatvorenu listu kandidata za imenovanje članova Stegovnog suda, imenovanje članova Višeg stegovnog suda, te imenovanje Stegovnog tužitelja i zamjenike stegovnog tužitelja predlaže Upravni odbor Komore.

Postupak imenovanja za izbor članova stegovnih tijela počinje danom objave odluke o raspisivanju izbora za vijeća područnih odbora i Skupštinu Komore i traje do 4. veljače 2020. godine do 15,00 sati.

Kandidacijske obrasce i liste kandidata potrebno je dostaviti Izbornom povjerenstvu Komore, s pisanim očitovanjem svakog kandidata o prihvaćanju kandidature, na propisanom obrascu.

Pravilnik o izborima, kandidacijski obrasci i obrazac o prihvaćanju kandidature, dostupni su na niže priloženim linkovima:

Pravilnik o izborima Hrvatske komore arhitekata

Obrazac 1 (Kandidacijski obrazac za vijeće područnog odbora / Skupštinu Komore)

Obrazac 2 (Obrazac prihvaćanja kandidature)

Obrazac 3 (Kandidacijski obrazac za predsjednika Komore / samostalno)

Obrazac 4 (Kandidacijski obrazac za predsjednika Komore / prijedlog Skupštine)

Obrazac 5 (Kandidacijski obrazac za Upravni odbor)

Obrazac 6 (Kandidacijski obrazac  za Nadzorni odbor)

Izborno povjerenstvo