Rezultati projektnog natječaja za uslugu izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i projektne dokumentacije poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

 

 

 

HRVATSKA LUTRIJA

raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)

organizira i provodi

 

Otvoreni, javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, I stupnja složenosti

 

P R O J E K T N I  N A T J E Č A J

za Uslugu izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i projektne dokumentacije

poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

 

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 27/2020 VV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 98-20/ZG-IAU/NJN

 

RASPISIVAČ I NARUČITELJnatječaja je Hrvatska Lutrija d.o.o., Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb, OIB: 27905228158; telefon: +385 1 6164 877; e-mail: nabava@lutrija.hr; https://www.lutrija.hr/

odgovorna osoba: predsjednik Uprave Mario Musa, MBA

 

PROVODITELJ I ORGANIZATORnatječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail: natjecaji@d-a-z.hr , www.daz.hr, odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik

 

PREDMET NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja za realizaciju, u jednom dijelu anketnog, je idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zgrade Hrvatske Lutrije d.o.o. s pratećim sadržajima u Zagrebu, predviđene na lokaciji južno od Avenije Dubrovnik, u naselju Sopot, na k.č. 835/2, k.o. Zaprudski Otok, površine parcele 7661m2.

Raspisivač javnog natječaja, Hrvatska lutrija d.o.o. namjerava izgradnju na ovoj parceli razvijati u dvije faze:

- u prvoj fazi planira poslovnu zgradu sa minimalnim pratećim sadržajima za potrebe vlastitih zaposlenika i poslovnih procesa, veličine kako to dopušta prostorni plan od najmanje 11.491m2; ova faza je dio predmetnog natječaja za realizaciju,

- u drugoj fazi planira dodatne sadržaje kao proširenje i nadopunu vlastitih i drugih potreba, a do ispunjenja potencijala parcele kako je to definirano prostornim planom s narednih 11.491m2; ovaj dio planiranih potencijala u natječaju se obrađuje na anketnoj razini.

 

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:

Cilj ovog arhitektonskog projektnog natječaja je dobivanje funkcionalno i oblikovno najboljeg rješenja nove poslovne zgrade Hrvatske lutrije sa dodatnim sadržajima u Zagrebu predviđene na lokaciji južno od Avenije Dubrovnik, u naselju Sopot, na k.č. 835/2, k.o. Zaprudski Otok, površine parcele 7661m2.

Dio natječaja za realizaciju (poslovna zgrada) i anketni dio natječaja (dodatni sadržaji) su dio glavne osi prostora Novog Zagreba u smjeru istok–zapad te se kao takvi moraju promišljati u širem kontekstu, kao dio sustava poslovnih sadržaja cijelog novozagrebačkog prostora.

Od pristiglih natječajnih rješenja očekuje se:

- kvalitetno rješenje nove poslovne zgrade i nužnih pratećih sadržaja visokih estetskih značajki uklopljeno u novozagrebački kontekst,

- visoki standard poslovne zgrade prema suvremenim potrebama,

- inovativno i domišljato prožimanje suvremenih elemenata i tehnologija,

- fleksibilan prijedlog rješenja druge faze koji će omogućiti upotpunjavanje sklopa u istom arhitektonskom izričaju, bez značajnih ograničenja u mogućim funkcijama anketnog dijela obuhvata.

Kvalitetnim projektnim rješenjem treba funkcionalno i oblikovno povezati dvije faze ovog projektnog rješenja, od kojih je poslovna zgrada kao prva faza ujedno i zasebna funkcionalna cjelina, dok se druga faza namjerava planirati kao naknadni dodatni prostor.

Prva faza razvoja sadržaja na ovoj parceli detaljno je raspisana programskim smjernicama u ovom programu natječaja. Druga faza razvoja sadržaja na ovoj parceli obrađuje se anketno. Natjecatelji mogu sami ponuditi sadržaje, no potrebno je uspostaviti jasan odnos volumena i način provedbe faznosti projekta te zajednički koncept oblikovanja. Anketni dio raspisuje se radi utvrđivanja prostornih, oblikovnih i namjenskih osobitosti zgrade ili područja unutar zone zahvata te radi analiziranja i istraživanja mogućnosti uređenja područja koje je predmetom natječajnog zadatka.

Temeljem nagrađenog prvoplasiranog rada naručit će se potrebna projektna dokumentacija od autora prvonagrađenog rada s ciljem realizacije zahvata zgrade prve faze. Anketni dio natječaja može, ali ne obvezuje raspisivača, poslužiti i kao priprema natječaja za realizaciju ili za odabir autora koji će sudjelovati u pozivnom natječaju za razvoj zgrade druge faze.

 

Na natječaj koji je trajao od 30.07.2020. do roka za predaju natječajnih radova 15.10.2020. u 16:00 regularno je zaprimljeno 22 rada, a 2 rada su stigla nakon propisanog roka. Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Dr.sc. Svebor Andrijević, dipl. ing. arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS-a, Mario Musa, MBA, predsjednik Uprave HL, predstavnik raspisivača, dopredsjednik OS-a, Vedran Jukić, dipl. ing. arh., predstavnik provoditelja, Mr.sc. Eugen Sunara, član Uprave HL, predstavnik raspisivača, Tihomil Matković, dipl. ing. arh., predstavnik provoditelja, Ignacije Čutura, član Uprave HL, predstavnik raspisivača, zamjenik člana OS-a, na IX. plenarnoj sjednici održanoj 25.11.2020. je većinom glasova donio slijedeće odluke:

 

I.  Nagrada u neto iznosu 164.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem  2782

Autori:

Branko Kincl

Mirta Dropuljić

Suradnici:

Almir Ibrahimović

Zlatko Belošević – konstrukcija

Ognjen Bergam – elektroenergetsko rješenje

Miodrag Drakulić – termotehničko rješenje

Goran Tončinić – zaštita od požara

 

II.  Nagrada u neto iznosu 102.500,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 2757

ONDA ARHITEKTURA

Autori:

Nika Dželalija

Bernardica Grubišić

Marcela Ostroški

Krešimir Renić

Suradnici:

Studio Arbol j.d.o.o.- 3d vizualizacije

Domagoj Kolonić- maketa

Tvrtko Renić- konstrukcija

 

III. Nagrada u neto iznosu 61.500,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 2822

STUDIO UP

AutorI:

Lea Pelivan, dipl. ing. arh.

Toma Plejić, dipl. ing. arh.

Projektni tim:

Luka Bosnić, m.i.a.

Dora Karamatić, m.i.a.

Sara Nasić, m.i.a.

Paula Dagmar Petrović, m.i.a.

Ria Tursan, m.i.a.

Nikša Lauišin, dipl.ang.arh. – vizualizacije

Izvor Simonović-Majcan, dipl.ing.arh.

Suradnici:

Željka Hrs Borković, dipl.ing.arh., Saeptum d.o.o.

Branko Galić, dipl.ing.građ., Radionica statike d.o.o.

Maksim Carević, stuč.spec.ing.sec., Inspekting d.o.o.

Tomislav Vučinić, dipl.ing.stroj., Termoprojekting d.o.o.

Mladen Šafar, dipl.ing.ele., GRID d.o.o.

Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif., CAD PROJEKT d.o.o.

Mario Štimac, struč.spec.ing.aedif., WICONA

 

IV.  Nagrada u neto iznosu 49.200,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem  2721

Autori:

Siniša Bodrožić

Domagoj Ciglar

Ivan Rališ

 

V.  Nagrada u neto iznosu 32.800,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem  2828

Autori:

Petar Mišković

Iva Martinis

Suradnici:

Maja Tomljenović

Nikola Brlek, izrada makete

Hrvoje Spudić, fotograf

Miloš Košanin, 3d prikazi

 

Više vidi na sljedećoj poveznici:  http://d-a-z.hr/hr/aktualna-tema/poslovna-zgrada-hrvatske-lutrije,5124.html