Smjernice za izradu analize postojećeg stanja zgrade s prijedlogom mjera i procjenom investicije

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje na svojim web stranicama Smjernice za izradu analize postojećeg stanja zgrade kao pomoć projektantima u izradi Analize postojećeg stanja zgrade (u daljnjem tekstu Analiza).

Analizu izrađuje projektant nadležne struke te ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara na razini stručnog mišljenja. Za investitora, prije obnove zgrade (a obnovom je obuhvaćeno više od 25% ovojnice zgrade), Analiza predstavlja samo početnu informaciju i grubu procjenu investicije o mogućnostima/potrebama obnove postojeće zgrade vezano za osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, unaprjeđenje mehaničke otpornosti i stabilnosti posebice povećanja potresne otpornosti zgrade, te povećanje sigurnosti u slučaju požara. Analiza služi prvenstveno kao motivacija investitoru da se odluči na sveobuhvatnu obnovu zgrade (koja uz energetsku obnovu obuhvaća i mjere za unapređenje ispunjavanja navedenih temeljnih zahtjeva). Naime, navedene mjere se planiraju i sufinancirati kroz pozive prema novim programima za energetsku obnovu zgrada. Projektant u projektnoj dokumentaciji može predložiti i druge mjere koje nisu obuhvaćene Analizom ili odustati od nekih predloženih mjera u Analizi. Za detaljniju procjenu i provedbu predloženih ili drugih mjera potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju sukladno važećim propisima. U Smjernicama nije uključena procjena troškova kao što su izrada projektne dokumentacije, istražni radovi, završni radovi itd. koje projektant može prikazati u Analizi.

Više na ovoj POVEZNICI.