• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

02/05/2024

AccessibleEU Hrvatska - Pristupačnost izgrađenog okoliša u Hrvatskoj, od Pravilnika do Tehničkog propisa (24-WS-HR-01) - radionica / Zagreb, 7.5.2024. u 10 sati

U organizaciji konzorcija AccessibleEU se po prvi put u Hrvatskoj organizira središnja nacionalna godišnja konferencija s međunarodnim sudjelovanjem, na temu pristupačnosti unutarnjih i vanjskih prostora izgrađene okoline. Glavni suorganizatori su Hrvatska komora arhitekata, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savez osoba s invaliditetom Hrvatske, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo turizma i sporta, Grad Zagreb, Javna vatrogasna postaja Grada Zagreba, a sudjeluju i druge inženjerske komore, udruge osoba s invaliditetom, fakulteti, stručne organizacije i pojedinci specijalizirani za temu konferencije naziva:
 
Pristupačnost izgrađene okoline u Hrvatskoj – Od pravilnika do tehničkog propisa
 
Accessibility of built environment in Croatia - from the Ordinance to the Technical Regulation
 
 
Konferencija će se održati 7. svibnja 2024. godine u novoj zgradi Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) Ruđera Boškovića u Getaldićevoj ulici 4 u Zagrebu, uživo za ograničen broj sudionika i online na digitalnoj platformi uz prijevod znakovnim govorom. 
 
Konferencija je prvenstveno namijenjena projektantima – ovlaštenim članovima i budućim članovima Hrvatske komore arhitekata i drugih inženjerskih komora, kao i neovlaštenima, predstavnicima institucija državne uprave, članovima akademske zajednice, svim dionicima u temi pristupačnosti izgrađene okoline, proizvođačima i distributerima elemenata pristupačne opreme i osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kao krajnjim korisnicima Pravilnika, odnosno budućeg Tehničkog propisa.  
Predavanjima i radionicom s umreženjem sudionika, tema pristupačnosti će se predstaviti i obrađivati u najvećoj mjeri vezano na pristupačnost vanjske i unutarnje izgrađene okoline, ali ujedno i vezano na transport, ICT, zakonski okvir i regulativu te standardizaciju, a sve s naglaskom na ljudska prava. 
 
Konferencija je organizirana kao cjelodnevni program. Predviđena su dva trosatna bloka predavanja s odmorima i ručkom. U drugom dijelu će biti predavanja predstavnika i članova udruga osoba s invaliditetom i drugih te interakcija sudionika umrežavanjem (networking). 
 
Treći dio programa je koncipiran kao svojevrsna praktična edukacijska inovacija. To će biti pokazna vježba simulacije evakuacije osoba smanjene pokretljivosti i u invalidskim kolicima i sl. Vježba se organizira u suradnji s Civilnom zaštitom i s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Zagreba.  
 
S obzirom da je sve veći broj pitanja pojedinaca, udruga osoba s invaliditetom, predstavnika institucija, projektnih ureda pa i medija, jer kao što vjerojatno znate, Pravilnik o osiguranju pristupačnosti zgrada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kojeg sam suautor u dijelu teksta i autor svih crteža, nacrta i piktograma, koji je dvadesetak godina u uporabi, od 28. lipnja 2025. godine postaje istoimeni Tehnički propis pa je sudionicima konferencije potrebno stručno obrazložiti sadržajne promjene i način primjene, a ujedno analizirati recentne probleme i predložiti načine njihovih rješavanja.   
 
Pozivam Vas na suorganizaciju skupa aktivnim sudjelovanjem pozdravnim obraćanjem i predavanjem predstavnika vaše institucije / udruge, kao i sudjelovanje djelatnika koji se bave ovom temom zbog unaprjeđenja znanja i napredovanja u radu. 
Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje, molim Vas što prije zbog zaključenja konačnog programa imenujete Vašeg predstavnika / predavača i obavijestite i druge sudionike, a njihovo je sudjelovanje potrebno obvezno prijaviti na: 
 
Službene internetske stranice Europske unije 
 
 
 
AccessibleEU Hrvatska - Pristupačnost izgrađenog okoliša u Hrvatskoj, od Pravilnika do Tehničkog propisa (24-WS-HR-01)
 
Radionica AccessibleEU organizirana je u suradnji s Hrvatskom komorom arhitekata i Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Glavna tema je pristupačnost izgrađenog okoliša.
Ciljevi konferencije su edukacijski, stručno-analitički i implementacijski-operativni za poboljšanje svakodnevne prakse inženjera, edukatora u školama i sveučilištima te raznim odjelnim institucijama, predstavnicima udruga i osobama s invaliditetom.
Ciljevi su i u prenošenju najnovijih informacija o nacionalnim i EU propisima, koje u svim tematskim područjima (izgrađeni okoliš, promet, IT i pravno-zakonodavni okvir EU) AccessibleEU izvrsno distribuira nacionalnim stručnjacima, koji ga dalje sinergijski prenose odgovarajućim institucijama i svim pravnim i fizičkim dionicima za uključivost.
Pojedinosti o događanju:
• Ciljana publika: Licencirani arhitekti i drugi inženjeri, članovi udruga, djelatnici ministarstava i drugih upravnih tijela, profesori i studenti, predstavnici medija i drugi.
• Kada: Utorak, 7. svibnja 2024. od 10:00 (prijava od 9:00)
• Gdje: Regionalni centar kompetentnosti / Regionalni centar kompetencija, Getaldićeva ulica 4, Zagreb. Prilaz iz dvorišta preko školskog trga. 
• Zemlja: Hrvatska
• Format: Hibridno. Poveznica za uključenje u YouTube stream će biti objavljena dan prije početka konferencije, u ponedjeljak, 6. svibnja od 10:00 sati na stranici www.kpk.hr, a u funkciji od početka konferencije u utorak, 7. svibnja od 10:00 sati 
• Vrsta događanja:  Radionica i sesija uzajamnog učenja
• Jezik: Hrvatski i engleski jezik
• Kako sudjelovati: Besplatna registracija
• Informacije o pristupačnosti: Pristupačno mjesto. Prevođenje znakova na hrvatski jezik.
• arhitektura, uključivanje
 
 
 
i preko stranice: www.kpk.hr
 
Broj sudionika za sudjelovanje uživo je ograničen, a za online također uz prijave je neograničen. 
 
 
S poštovanjem,
 
Za organizatora:
 
Red. prof. art. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh.
Nacionalni stručnjak za pristupačnost
AccessibleEU national expert – Croatia
 
098 230940
____________________________________
 
Red. prof. art. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh. 
UIA, UHA, DAZ, HKA, KPKHR, ISES, CERES 
Ovlašteni arhitekt i ovlašteni arhitekt urbanist
Ovlašten za rad na zaštićenom kulturnom dobru 
Nacionalni ekspert za pristupačnost
Voditelj Konzorcija pasivna kuća Hrvatska      
 
Sveučilište u Zagrebu /  University of Zagreb
Arhitektonski fakultet / Faculty of Architecture            
Zavod za arhitekturu / Department for Architecture     
 
Kačićeva 26
HR-10000 Zagreb
Croatia
 
+385 98 230940 
 
Prema Programu stručnog usavršavanja HKA ova se radionica vrednuje s tri (3) akademska sata iz područja C / Gradnja.