• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

12/10/2016

BIM mini konferencije i radionice - Osijek

Hrvatska komora arhitekata poziva Vas da joj se pridružite na

BIM mini konferencijama i radionicama

koje će se održati
u subotu, 22. listopada 2016. godine u Osijeku,
na Građevinskom fakultetu,  
Ulica kralja Petra Svačića 1H

te
5. i 6. studenoga u Zagrebu te
18. i 19. studenoga u Rijeci.

Kako je najavljeno HKA nastavlja s projektom kojem je cilj informiranje o BIM procesu i popularizacija korištenja BIM tehnologije u Hrvatskoj.

Na navedenim lokacijama održavat će se besplatne konferencije koje će Vam dati pregled općih informacija o BIM-u, što je to BIM proces,
informacije o IFC i BCF formatima te BIM standardima,

no prikazat će se i praktični primjeri izvedenih objekata!

 

U subotu poslijepodne održat će se besplatne BIM radionice koje će raditi podijeljene u tri grupe, a na svakoj ćete moći odabrati jedan software u kojem želite raditi:


ARCHICAD, ALLPLAN ILI REVIT.

Prijave su otvorene za Osijek!
U obrascu prijave molimo odaberite jednu radionicu za koje se prijavljujete!
Maksimalan broj prijava po radionici je 20.

Svaki polaznik na radionice treba ponijeti vlastito prijenosno računalo s instaliranim softverom!
Po prijavi na određenu radionicu, dobit ćete uputu za besplatnu instalaciju odgovarajućeg probnog softvera!

Prijave

Prisustvujte predavanjima i radionicama u organizaciji Hrvatske komore arhitekata koje će Vam omogućiti pregled teorijskog i praktičnog aspekta procesa, međunarodnog i lokalnog znanja i iskustva te time osigurati jačanje Vaših kompetencija prema europskoj i svjetskoj praksi!

PROGRAM:

BIM mini konferencija, subota, 22.10. Osijek

Vrijeme

Predavač

Tema

10,00 – 10,10

Matija Vinski, dipl. ing. arh.

Uvodno predavanje BIM

10,10 – 10,25

Kimon Onuma, arhitekt, FAIA
video prezentacija

Building Informed Environments

10,25 – 10,45

Marin Račić,
dipl. ing. arh.

Međunarodni BIM standardi

10,45 – 11,00

Gianmarco Ćurčić Baldini, dipl. ing. arh.

BIM u Facility managementu

11,00 – 11,15

 

Pauza za kavu

11,15 – 11,35

Nikola Miletić, dipl. ing. arh., KAP4 d.o.o. 

Primjeri iz prakse (Allplan)

11,35 – 11,55

Vedran Orešić, dipl. ing. arh., de Architekten Cie

Primjeri iz prakse (Revit)

11,55 – 12,15

Zdenka Šarolić, dipl. ing. arh. i Matija Kokot, dipl. ing. arh, Studio Nexar

Primjeri iz prakse (ArchiCAD)

Pauza za ručak

ArchiCAD BIM radionica: subota, 22.10.2016., GF Osijek

 

14,00 – 15,30

Marko Zeko, dipl. ing. arh.

radionica

15,30 – 15,45

Pauza

15,45 – 17,15

radionica

Allplan BIM radionica: subota, 22.10.2016., GF Osijek

 

14,00 – 15,30

Gianmarco Čurčić Baldini,
dipl. ing. arh.

radionica

15,30 – 15,45

Pauza

15,45 – 17,15

radionica

Revit BIM radionica: subota, 22.10.2016., GF Osijek

 

14,00 – 15,30

Monika prinćić, mag. ing. arch.

radionica

15,30 – 15,45

Pauza

15,45 – 17,15

radionica

 

Sudjelovanje na mini konferenciji u Programu stručnog usavršavanja HKA-a se vrednuje s dva (2) sata
HKA SU standarda iz područja
D3.1 BIM tehnologija
D3.3 Informacijski sustavi,
a sudjelovanje na radionici sa četiri (4) sata iz istih područja.