Dinamički sustavi nabave / webinar, utorak, 17.5.2022. u 11 sati

U organizaciji Fonda za obnovu i Narodnih novina pozivamo vas na sudjelovanje na webinaru o Dinamičkim sustavima javne nabave, koji će se održati u utorak, 17.5.2022. u 11 sati, video prijenosom iz dvorane za sastanke Hrvatske komore arhitekata. Webinar će trajati dva školska sata.
 
Edukaciju vodi g. Ostap Graljuk, Voditelj Uredništva multimedijskih izdanja, Narodne Novine.
 
Program edukacije:
Uvodna riječ, Martina Hanžek Šulić, direktorica Službe za pripremu dokumentacije za javnu nabavu u Fondu za obnovu
Registracija na EOJN RH
Pitanja/pojašnjenja kroz EOJN RH
Dostava zahtjeva za sudjelovanjem - I. faza
Dostava ponuda - II. Faza
 
Tekst poziva:
 
Poziv na sudjelovanje u dinamičkom sustavu nabave
Pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte da se uključe u prvu fazu dinamičkih sustava nabave za usluge projektiranja, usluge operativnih koordinatora, usluge stručnog nadzora i usluge ovlaštenih inženjera građevinarstva. 
 
Svi relevantni podaci vezani uz navedene dinamičke sustave dostupni su na ovoj POVEZNICI.
 
Dinamički sustav nabave otvoreni je sustav za sve zainteresirane gospodarske subjekte koji žele sudjelovati u postupcima nabave i koji žele primati pozive za dostavu ponuda. Sve što gospodarski subjekt treba učiniti je kliknuti na poveznicu predmeta nabave koji ga zanima i sukladno objavljenim uputama dostaviti zahtjev za sudjelovanje. Nakon pregleda i ocjene zahtjeva, Fond za obnovu će ga pozivati u sve postupke nabave iz predmetne kategorije za predaju ponude. Bitno je naglasiti da gospodarski subjekt koji se prijavio u dinamički sustav nabave i koji dobije poziv za dostavu ponuda nije ničim obvezan predati svoju ponudu ukoliko u tome trenutku za isti posao nema interes. Kada će Fond imati ponovno potrebu za nabavu istog predmeta nabave, ponovno će svi gospodarski subjekti iz sustava biti pozvani na dostavu ponuda. Fond za obnovu u manje od 8 mjeseci kroz dinamički sustav uputio preko 180 poziva za dostavu ponuda, ukupne procijenjene vrijednosti preko 25 milijuna kuna.
Pozivaju se svi da prate objave Elektronskom oglasniku javne nabave.
 
Sudjelovanje na webinaru je BESPLATNO i boduje se prema Programu stalnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata s dva (2) sata iz područja A4 / Propisi iz područja djelovanja u praksi i E2 / Arhitekti u poslovnom okruženju.
Područje A - 1 h
Područje E – 1 h.
 
 
PRIJAVA NA SKUP
 
Prijavom će vam biti uručena poveznica za pristup webinaru