• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

06/02/2019

Stanovanje: pokus kao fokus

Nove stambene politike u Beču

Gradovi u Europi, ali i šire, suočeni su s novim izazovima, koji u povijesti razvoja gradova do sada nisu bili poznati.

Rast gradova se u odnosu na prošla desetljeća i stoljeća eksponencijalno ubrzao, a procesi i smjerovi rasta su postali nepredvidivi.

Mnoge gradske sredine više nisu u stanju prostorno planiranje dovesti u stanje praćenja dinamike bujanja, te se tek mjestimično uspijevaju postaviti mjere za sanaciju, dok o predviđanju problema i planiranju više nema govora.

Naravno da nekontrolirani rast gradova svoj "footprint" ima i u stambenoj izgradnji, čemu pridonosi i nestabilno financijsko okruženje.

 

Grad Beč takve pojave pokušava držati u uzdama pokretanjem mehanizama stambenih politika.

Godinama Beč po pitanju stanovanja zauzima jedno od vodećih mjesta u svijetu, a na to sigurno utječu usmjerenja koja su trasirana u davnim desetljećima socijalne stanogradnje.

I sada Beč odlučno traži nove puteve i usmjerenja, kako bi se stanovnicima Beča omogućilo dostojanstveno i kvalitetno stambeno kruženje.

Stoga nam je velika čast ugostiti aktere suvremenih stambenih politika grada Beča, koji će svojim primjerima zaokružiti tezu o gradu Beču kao jednom od vodećih gradova po pitanju kvalitete života.

Zagreb, Arhitektonski fakultet - velika dvorana, Kačićeva 26, utorak, 19. veljače 2019. godine, 16,00 - 19,00 sati.

U obliku stručnog skupa predstavit će se sljedeći sudionici:

NICOLE BÜCHL/WOHNFONDS WIEN / http://www.wohnfonds.wien.at

BERND VLAY / STUDIO VLAY STREERUWITZ / https://www.vlst.at/

KATHARINA BAYER / WOHNGRUPPE / EINS ZU EINS ARCHITEKTUR / http://www.einszueins.at/

ROLAND KREBS / SUPERWIEN / http://www.rolandkrebs.net/ / http://superwien.com/de/

SAŠA BRADIĆ / NMPB ARCHITEKTEN / www.nmpb.at

 

Stručnom skupu prethodit će otvorenje putujuće izložbe "VIENNA MODEL", u 15,00 sati u auli Arhitektonskog fakulteta!

Sudjelovanje je besplatno, a u Programu stručnog usavršavanja vrednovat će se s četiri (4) sata.

Prijava

Odabir selekcije arhitekata: Saša Bradić

Organizator ispred HKA: Robert J. Loher

Organizator: HKA

Sponzori:

 

Pokrovitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja  i Austrijsko veleposlanstvo - trgovinski odjel


 

grafički materijal: sva prava pridržana

 

BERND VLAY / STUDIO VLAY STREERUWITZ / https://www.vlst.at/

Kao prvog predavača predstavljamo Bernda Vlaya iz 'StudioVlayStreeruwitz', koji iskače s novim urbanističkim konceptom Nordbahnhof -
preuređenja Sjevernog kolodvora u poslovno-rezidencijalno središte, s velikim središnjim parkom,
na čijem je rubu smještena sva izgradnja.
Tema ozelenjenog grada opet je u fokusu, kako zbog kvalitetnije životne okoline,
tako i zbog klimatskih promjena, koje sve ekstremnije utječu na kvalitetu života u gradu.

 

 

 

 

Bernd Vlay je osnivač i ko-direktor ureda 'StudioVlayStreeruwitz' (kojeg dijeli s Linom Streeruwitz). Ovaj bečki ured se bavi urbanizmom, istraživanjem i arhitekturom. Ured istražuje izazovni odnos između konceptualne imaginacije i režima svakodnevne gradnje, baveći se utjecajem arhitektonske discipline na različitim razinama - društveno, kulturno, fizički, „psiho-geografski“. Njihova radna sfera se progresivno proširuje u međunarodno područje sudjelovanjem u povjerenstvima arhitektonskih natječaja, nastavnim aktivnostima, predavanjima kao i aktivnostima u međunarodnim odborima, primjerice u Znanstvenom odboru Europan Europe.

Fokus njihova rada u zadnjih 5 godina postao je urbani dizajn u dijalogu sa sveobuhvatnim područjem stanovanja. Programsku sferu stanovanja razumije kao jedan od odlučujućih sastojaka kada je u pitanju fleksibilna urbanizacija i teritorijalna organizacija. Danas je temeljni projekt metodološkog prijestupa stanovanja jedan od najuzbudljivijih zadataka arhitekture i urbanizma, koji omogućuje otkrivanje i uživanje u dubinama programskog spektra.

Bernd Vlay je studirao na TU Graz. Od 1996. – 1997.  god. bio je direktor arhitektonskog odsjeka Foruma Stadtparka Graz. Na Columbia University, New York 1997. i 1998. god. predaje kao gostujući predavač. Od 1999. – 2007. god. djeluje kao glavni tajnik EUROPAN-a Austrija. Šest godina, od 1999. – 2005. god. predaje kao asistent-profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču. 2003. god. radi kao gostujući profesor na Cornell University, Itthaca, New York. Kao član tehničkog povjerenstva EUROPAN Europe djeluje od 2003. – 2016. god. S Eyalom Weizmanom na Akademiji likovnih umjetnosti vodi Design Studio od 2005. – 2006. god. 2008. god. osniva ured STUDIOVLAY, a od 2017. god. 'StudioVllayStreeruwitz' s Linom Streeruwitz'. Na Akademiji likovnih umjetnosti od 2012. – 2013. god. vodi stipendijsku profesuru Roland Rainer. Od 2017 član je arhitektonskog savjetodavnog tijela BIG i savjeta za uređenje grada Linza, a od 2018. god. član je znanstvenog savjeta EUROPAN-a Europe i predsjednik EUROPAN-a Austrije.

Katharina Bayer iz 'einszueins architektur' (arhitektura jedan na jedan).

Svojim djelovanjem afirmira jedan novi pristup, u kojem se do sada uvriježena uloga arhitekta-autora transformira u arhitekta-koordinatora,
ili kako to ona zove - participatora.

 

KATHARINA BAYER / EINS ZU EINS ARCHITEKTUR / http://www.einszueins.at/

 

 

'Grad i stanovanje – odlučno!' - Stanovanje je u fokusu njihova rada. Ono se manifestira u različitim mjerilima – od urbanističkog planiranja preko projektiranja do izvedbe. Stanovanje gradu daje socijalni i urbanistički pečat, i svojevrsni je zglob između čovjeka i grada. Grad treba planirati kooperativno i participativno, u što trebaju biti uključeni grupe investitora i izvođača.

Glavna kompetencija ureda 'einszueins architektur' je kooperativni i participativni odnos s klijentima i korisnicima. Pravovremeno uključivanje svih sudionika je polazište za cjelovite koncepte, održivu i integrativnu arhitekturu. Ovaj ured pritom imaju višegodišnju praksu u intenzivnoj razradi projekata, oblikovanjem cjelokupnog procesa i komunikacije sa svim akterima.

Za projekt stambene izgradnje 'BEČ' (Wohnprojekt Wien) ovaj ured je dobio razna priznanja, među kojima i Državnu nagradu za arhitekturu i održivost te nagradu Hans Sauer.

Katharina Bayer studirala je arhitekturu u Beču i Delftu, a početkom ovog tisućljeća osnovala je mrežnu asocijaju 'eisvogel. Prostor za arhitekturu'. Šest godina radi u raznim partnerstvima ili kao suradnik u uredima u Beču i Amsterdamu. 2006. god. s Markusom Zilkerom osniva ured 'einszueins architektur'. Tri godine radi kao predavač na Institutu za visokogradnju na TU Beč, a od 2008. – 2012. je u upravnom odboru IG Architektur (interesne zajednice arhitekata diljem Austrije). Od 2018. god. uredu se pridružuje Markus Pendlmayer.

Sav slikovni materijal: © einszueins architektur

 

NICOLE BÜCHL / WOHNFONDS WIEN (Bečki stambeni fond)./ http://www.wohnfonds.wien.at 

Bečki Fond za investicije i obnovu grada – sada: Bečki stambeni fond (wohnfonds_wien) – osnovan je 1984. god., u svrhu poboljšanja kvalitete poticane stanogradnje. Od izvornih zadataka - investicijske pripreme zemljišta za poticanu stanogradnju kao i konzultantskih poslova i praćenje sanacije starije izgradnje - razvio se program za proširenje i obnovu grada, koji je prepoznat i uvažen u nacionalnim i međunarodnim razmjerima. Oblikovno i planski zahtjevne stambene novogradnje i kompleksni sanacijski projekti postavljaju nova mjerila u revitalizaciji cijelih četvrti, a podižu razinu kvalitete stanovanja i urbaniteta općenito. 

Bečki stambeni fond je neprofitna ustanova koja djeluje kao uslužno koordinacijsko tijelo – između nositelja izgradnje, vlasnika zgrada i njihovih zastupnika, državnih ureda za prostorno planiranje i građenje, a prije svega provedbenih tijela i servisnih ustanova grada Beča. Najviše izvršno tijelo je upravni odbor Bečkog stambenog fonda, u kojem su zastupljene razne interesne zajednice i grad Beč. Predsjednica ovog fonda, gđa Kathrin Gaál, je ujedno i pročelnica gradskog ureda za stanovanje, stanogradnju i obnovu grada.

 Nicole Büchl djeluje u Bečkom stambenom fondu od 2004. god., u sektoru za stanogradnju i obnovu grada. Od 2014. god. vodi odjel komunikacije gradske tvrtke, čije je težište odnos s javnošću. Naglasak je prezentirati široki spektar djelatnosti Stambenog fonda_Beč. Prije toga je vodila projekte obnove poticane stanogradnje. Završila je studij arhitekture na TU Beč i radila u raznim uredima i časopisima za arhitekturu u Beču kao vanjski suradnik.

 Sav slikovni materijal: © wohnfonds_wien

 

ROLAND KREBS / SUPERWIEN / http://superwien.com

 

 

Novi centri i urbana razvojna područja u Beču su predmet razmatranja Rolanda Krebsa.
Ključ za održivu revitalizaciju gradskih četvrti čine zone p
rizemlja.
Beč želi mnogo više od puke gradnje velikih naselja, no developerima nije uvijek u cilju razvijanje prizemlja novih zgrada, koji imaju javnu funkciju.
U novim velikim planerskim zahvatima, kao što su zone kolodvora - Glavni kolodvor, Sjeverni kolodvor, Sjeverozapadni kolodvor – i Hausfeld,
testirani su novi koncepti koji trebaju značajno poboljšati životne standarde u novim područjima. Novi smjer urbanog razvoja Beča,
ali i drugih svjetskih gradova, temelji se na koordiniranom pristupu planiranju, koji bi trebao trasirati novi smjer pragmatičnog urbanizma.

Roland Krebs je austrijski urbani planer i urbanist, koji razvija strateške akcijske planove za gradove koji se moraju uhvatili u koštac s urbanim rastom. Ima međunarodno iskustvo u urbanističkom planiranju i projektiranju. Krebs je magistrirao urbanističko planiranje na Tehnološkom sveučilištu u Beču, magistrirao poslovno upravljanje (MBA) na Universidad de Belgrano (Argentina) i završio postdiplomski studij Historic City Regeneration, La Oficina del Historiador, La Habana na Kubi. Roland je konzultant za Interameričku razvojnu banku (IDB), Grupu Svjetske banke (WBG), Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) i vodeći je stručnjak za urbanističko planiranje i stanovanje programa URBACT III. Radio je širom svijeta, u Latinskoj Americi i na Karibima, Srednjoj Aziji, Srednjoj i Istočnoj Europi te na Balkanu i ostatku Europe. Od 2011. godine predaje na Institutu za urbani dizajn i krajobraznu arhitekturu pri TU Wien. Krebs je suosnivač i kreativni direktor u bečkom studiju arhitekture i urbanizma Superwien urbanism ZT OG.

 Sav slikovni materijal: © Superwien /  superwien urbanism ZT OG (Rendering by Hubert Marz), Neues Landgut, Vienna 10, 2019

 

SAŠA BRADIĆ / NMPB ARCHITEKTEN / www.nmpb.at

 

 

NMPB je arhitektonska tvrtka specijalizirana u projektima stambenih i javnih zgrada, kao što su škole, sveučilišni objekti i uredske zgrade.

Od recentnih projekata izdvajaju se projekti poticane stanogradnje, koji se naslanjaju na tradiciji komunalne stanogradnje
s počecima između dva rata prošlog stoljeća.
Tlocrti su raznovrsni, prilagodljivi i kompaktni. Dodatnu vrijednost stvraju i vanjske površine, bile one privatne ili javno dostupne.
Tome pridonose i ozeljenjena unutarnja dvorišta.
Primjereno oblikovanje suvremenim sredstvima daju tim prostorima visoku kvalitetu za pristupačnu cijenu.

Kod projekata Fontanastrasse i Seestadt Aspern  vrijedi isti princip – programska šarolikost,
visoka adaptibilnost stambenih i drugih prostora odgovaraju pluralnom urbanizmu,
u kojem razni profili ljudi potrebuje kvalitetne stambene prostore.

Saša Bradić diplomirao je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.
1994. god. osniva architektur.bn s Ines Nizić, od 1995. god. počinje predavati na TU Wien,
gdje od 2002. god. predaje na katedri za stanovanje i projektiranje.
2003. god. osniva NMPB Architekten ZT GmnH s Manfredom Nehrerom i Herbertom Pohlom.

Sudjeluje na nizu natječaja, od kojih mnoge i realizira. Sudjeluje na nizu izložaba diljem svijeta.

Od 2002. god. voditelj je i organizator radionica „Übergänge“ na Insitutu za stanovanje pri Bečkom tehničkom univerzitetu,
koje se još održavaju svaku jesen po lokacijama u Hrvatskoj.

Bio je član hrvatskog organizacijskog odbora „Wonderland“.

Član je znanstvenog odbora fonda Theodor Körner i član odbora za natječaje arhitektonske komore Beča, Donje Austrije i Gradiške.

Sav slikovni materijal: © NMPB Architekten