• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

02/02/2018

Stručni skup: Zgrade gotovo nulte energije (nZEB) / povezivanjem znanosti, inovacija i gospodarstva

Stručni skup će se održati na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, Kačićeva 26, u velikoj dvorani 81 (kapaciteta 360 mjesta) 22.02.2018. godine.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu profilirao se u prepoznatog dionika u području edukacije za energetski visoko učinkovite zgrade i umrežavanja znanstvenih institucija s gospodarstvom, s ciljem promicanja znanosti i inovacija te unapređenja stanja tehnike, proizvoda, materijala i usluga, povezanih s približavanjem nacionalnim i EU smjernicama za gradnju zgrada gotovo nulte energije (nZEB – nearly-Zero Energy Building).

Arhitektonski fakultet će u 2018. godini formirati Konzorcij “nZEB.hr”, čiji je cilj promocija teme i povećavanje opsega realiziranih kvalitetnih projekata „nZEB“ u Hrvatskoj, unapređenje svih zainteresiranih sudionika i međusobno povezivanje znanosti, inovacija i gospodarstva zbog jačanja kompetencija i povećavanja dodatne vrijednosti u proizvodima i uslugama. 

Teme ovog stručnog skupa su:

- energetska učinkovitost i održivost zgrada, razine i definicije nZEB

- propisi, smjernice i planovi iz područja energetske učinkovitosti i održivog razvoja u zgradarstvu

- kriteriji zelene javne nabave u zgradarstvu

- projektiranje novih i obnova postojećih zgrada prema nZEB zahtjevima

- materijali, proizvodi i komponente za postizanje zahtjeva nZEB

- iskustva i izvedeni primjeri nZEB

Program možete vidjeti ovdje.

 

Obavezna prijava za sve polaznike seminara i više informacija o skupu nalazi se na stranici: www.nzeb.hr

Cijena aktivnosti: bez naplate/kotizacije uz obaveznu prijavu na gore navedenoj web stranici Fakulteta.

Stručni skup se u Programu stručnog usavršavanja HKA-a vrednuje sa šest (6) sati,

iz područja:

C = 4 sata
C2.2 Koncepti energetske obnove i obnovljivi izvori energije
C2.4 Alternativni oblici građenja

D = 2 sata
D1.1 Tehnologije građenja i opremanja
D2.1 Arhitektura i detalj