• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

16/06/2016

ZDRAVO URBANO PLANIRANJE: ApolitikA – javni zahvati u prostoru – pristupačnost, Arhitektonske politike RH 2013.-2020.

U hrvatskoj i europskoj mreži zdravih gradova, među ostalim područjima djelovanja za zdravlje, područje zdravog urbanog planiranja zauzima posebno mjesto.

Zdravo urbano planiranje pruža optimalne mogućnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovnika svake zajednice vodeći računa o projektiranju koje podupire zdrav život, pristupačnosti javnih površina za sve građane te povezivanjem skrbi o okolišu, planiranju prostora, uklanjanja arhitektonskih barijera, čuvanja zelenih površina, sadnjom nealergenih biljaka, planiranjem mjera energetske učinkovitosti i na druge načine koji podržavaju zdravlje svih dobnih skupina stanovnika urbane zajednice.

Osnovni cilj zdravog urbanog planiranja u čitavom svijetu je stvaranje ugodnijeg, boljeg i zdravijeg okruženja za život stanovnika nekog urbanog područja.

U sklopu 23. Motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja u Poreču će se održati edukativni seminar

ZDRAVO URBANO PLANIRANJE, ApolitikA – javni zahvati u prostoru – pristupačnost, Arhitektonske politike RH 2013.-2020.

Seminar će biti održan 20. 6. 2016. u prostorima Zdravog grada Poreč, M. Gioseffi 4 (program i prijavnica).

Sudjelovanje na informativno – edukativnom modulu je bez kotizacije!

Stručni skup je uvršten u Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata s pet (5) sati iz područja:

Tečaj Zdravog urbanog planiranja u Poreču ove je godine posvećen pristupačnosti građenja, sukladno Nacionalnim smjernicama, koje doprinose prilagođenosti urbanog prostora svim specifičnim skupinama građana i posjetitelja naših zajednica.

Želja nam je da se na seminar uključe arhitekti i inženjeri strukovnih područja te predstavnici komunalnih odjela i odjela za prostorno planiranje istarskih i primorsko-goranskih gradova/općina/regionalne i područne uprave kao i predstavnici istih resornih odjela Istarske županije i Primorsko-goranske županije, članovi Hrvatske mreže zdravih gradova.

Pozivamo sve zainteresirane profesionalce različitih struka te predstavnike gradskih i županijskih odjela da se uključe i tako doprinesu zdravom razvoju i zdravom urbanom planiranju u vlastitim zajednicama!