Rezultati natječaja za izradu idejnoga arhitektonskog rješenja "Stambeno poslovne građevine u Zagrebu, Medulićeva ulica br. 12"

Registarski broj natječaja je 77-19/ZG-A/N

RASPISIVAČ NATJEČAJA: GWT d.o.o. Voćarska 48, Zagreb
PROVODITELJ NATJEČAJA: MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o. Voćarsko naselje 118, Zagreb

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:
MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o. Voćarsko naselje 118, Zagreb

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Svrha i cilj provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg arhitektonskog rješenja STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE U MEDULIĆEVOJ ULICI br.12, u Zagrebu.

PRAVO SUDJELOVANJA:
U svojstvu autora imale su fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag. ing.arch. Ostali uvjeti sudjelovanja bili su određeni UVJETIMA NATJEČAJA.

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova ocjenjivački sud je valorizirao:

- usklađenost s Programom, zakonima i propisima
- prostorni koncept u odnosu na širi i uži obuhvat
- funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja
- racionalnost i ekonomičnost rješenja
- primjena rješenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:
Davorin Raos, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 242) – predsjednik O.S. predstavnik provoditelja
Dražen Plevko, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 2142) - predstavnik provoditelja
mr.sci. Leon-Tomislav Gregurić - predstavnik raspisivača

Zamjenska članica OS-a:
Ankica Pavlović, dipl.ing.arh. - predstavnik provoditelja
Tehnička komisija:
Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3503)
Silvija Dozet, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3467)

Tajnik natječaja:
Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br.1027)

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 23 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda dodijeljene slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 54.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „06“
Autori: Miloš Pecotić, Vedrana Pecotić, Iva Pejić

PLAKAT 1, PLAKAT 2, PLAKAT 3

DRUGA NAGRADA u iznosu od 40.500,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom "02“
Autori: Hrvoje Arbanas, Saša Košuta, Mario Kralj, Dora Lončarić, Vanja Pavlić,
suradnik: Maksim Carević

PLAKAT

TREĆA NAGRADA u iznosu od 27.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „01“
Autori: ENTASIS d.o.o.,Zagreb Djivo Dražić,dipl.ing.arh., Vedran Vulelija, dipl.ing.arh.,
Davor Petrović, dipl.ing.arh.

PLAKAT 1, PLAKAT 2

ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 13.500,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „07“
Autori: Tonči Vlahović, Ivan Samac

PLAKATI


Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14)
Vrijeme i mjesto održavanja izložbe pristiglih radova biti će objavljeni naknadno.


Ocjenjivački sud