• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

16/11/2021

Dani arhitekata 5.4 / PROSTORNA AGENDA: KVALITETA PROSTORNOG PLANIRANJA / preuzimanje predavanja i video-linkova

Nakon održanih virtualnih Dana 5.4 / PROSTORNA AGENDA: KVALITETA PROSTORNOG PLANIRANJA, koji su bili emitirani 8.11. i 9.11.2021. videoprijenosom iz ORIS Kuće arhitekture u Zagrebu omogućujemo vam preuzimanje predavanja i panel diskusija.

 

DAN 1 - 8.11.2021.
 
STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA RH - METODOLOGIJA IZRADE
Vesna Marohnić-Kuzmanović, dipl. ing. arh., Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
 
INTERDISCIPLINARNE STRUČNE PODLOGE ZA PROSTORNI PLAN DNŽ
mr.sc. Marina Oreb, dipl. ing. arh., Barbara Savin, dipl. ing. arh., Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvansku županije
 
PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ŽUTSKO-SITSKE OTOČNE SKUPINE
Damir Lučev, dipl. ing. arh., Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, dr. sc. Filip Šrajer, dipl. ing. arh., Urbing d.o.o., Zagreb

PREMA URBANISTIČKO-KONZERVATORSKOM PLANU: UPU KARLOVAČKE "ZVIJEZDE" S KONZERVATORSKOM PODLOGOM
Sandra Jakopec, dipl. ing. arh., APE d.o.o., Zagreb
 
PLANIRANJE SREDIŠNJIH NASELJA RURALNOG KARAKTERA: UPU NASELJA DAVOR
Vanesa Budač, dipl. ing. arh., Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek
 
PANEL DISKUSIJA 1 / INTERDISCIPLINARNOST U PROSTORNOM PLANIRANJU
Moderator: Nikša Božić, dipl. ing. arh., predsjednik Odbora za urbanizam HKA
Sudionici: dr. sc. Aleksandar Lukić, prof. geografije, Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Anka Mišetić, prof. sociologije, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr.sc. Goran Andlar, mag.ing.prosp.arch., Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Duško Dobrila, dipl.ing.arh., Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Azra Suljić, dipl.ing.arh., ASK atelier Zagreb.
 
 
DAN 2 - 9.11.2021.
 
PRIKAZ STANJA PROSTORNIH PLANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Romana DI Giusto, dipl. ing. arh., Odbor za urbanizam HKA, Gorana Ljubičić, dipl. ing. arh. Odbor za urbanizam HKA
DRŽAVNI PROSTORSKI RED
Jernej Červek, univ. dipl. inž. arh., Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
 
LOKALNE ARHITEKTONSKE POLITIKE
Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh., predsjednikca Hrvatske komore arhitekata
 
PANEL DISKUSIJA 2 / KVALITETA, VREDNOVANJE I VIDLJIVOST RADA PLANERSKE STRUKE
Moderator: Jelena Borota, dipl. ing. arh., Odbor za urbanizam HKA
Sudionici: dr. sc. Srečko Pegan, profesor emeritus, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Željka Kučinić, dipl.ing.arh., Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, dr. sc. Marijana Sumpor, dipl.oecc., Euro ekspertiza / Hrvatska evaluatorska mreža, Željko Golubić, dipl.ing.arh., Željko Golubić arhitekti, Branimir Rajčić, dipl.ing.arh., Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet / Hrvatska komora arhitekata, Nataša Kolbas Kraljević, novinarka i urednica, Hrvatska radio televizija (HRT).
 
ZAKLJUČAK 
Nikša Božić, dipl. ing. arh., predsjednik Odbora za urbanizam HKA