Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja središnjeg objekta znanstveno-tehnološkog parka na lokaciji Vučevica (Općina Klis)

REZULTATI NATJEČAJA
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja
SREDIŠNJEG OBJEKTA ZNANSTVENO‐TEHNOLOŠKOG PARKA NA LOKACIJI VUČEVICA (OPĆINA KLIS)
 
Prva nagrada u neto iznosu 80 000 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom “04”:
Autori: Prof. Neno Kezić, dipl.ing.arh.
Prof. Emil Šverko, dipl.ing.arh.
Autorska suradnja: Matea Marinović, dipl.ing.arh
Mia Vučić kand. dipl.ing. arh.
 
         
 
Rad je u cjelini najbolje odgovorio na zadane programske uvjete natječaja u pogledu urbanističke dispozicije i funkcionalne organizacije prostora. U izboru najsuvremenijih
rješenja u inovativnoj tehnologiji i energetskoj održivosti rad je izdvojen i najbolje ocijenjen. U unutarnjoj organizaciji prostora moguće je formirati i središnju komunikacijsku vezu između stubišta tako da se osigura optimalna komunikacija i organizacija sadržaja. Oblikovanje je uspješno i odražava zadanu namjenu.
 
 
Druga nagrada u neto iznosu 48.000 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom “06”:
Autori: Gordana Domić ing.arh.
Boris Koružnjak dipl.ing.arh.
Zoran Nikoloski dipl.ing.arh.
 
        
 
 
     
 
Rad je izdvojen u odnosu na uspješno urbanističko-arhitektonsko rješenje zadanog programa i zahtijeva visoke standarde u realizaciji. Konstrukcijska rješenja su zahtjevna
sa velikim rasponima što rezultira oblikovnim vrijednostima rješenja, ali i značajno poskupljuje građenje. Unutarnja organizacija prostora daje težište na bogato disponiranim zajedničkim prostorima što ima za posljedicu neracionalno energetsko korištenje. Oblikovanje je reprezentativno, ali ne odražava traženu namjenu.
 
Treća nagrada u neto iznosu 32 000 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom “12”:
Autori: Davor Bušnja dipl.ing.arh.
Damir Vitković dipl.ing.arh.
Autorska suradnja: M.Arch. Ida Polzer dipl.ing.arh.
Projektni tim: Stjepan Smolčić mag.ing.arch.
Tihana Vučić dipl.ing.arh.
 
 
Rad je ocijenjen najkreativnijim u sintezi složenosti programa i vrijednosti jednostavnog vanjskog izraza i predstavlja doprinos zadanoj temi. Nedostaci su u unutarnjoj
organizaciji i velikim rasponima „lebdećeg rešetkastog nosača“ te energetskoj učinkovitosti. Oblikovanje je kvalitetno uz predominaciju forme nad sadržajem.
 
Osim nagrađenih u natječaju su sudjelovali slijedeći kandidati:
‐ rad br. 01
Autor: G.D.‐ARH d.o.o.
Autorski tim: Mario Tomić mag.ing.arh.
Frane Dumandžić mag.ing.arh.
Dario Gabrić dipl.ing.arh.
 
 
 
‐ rad br. 02
Autori: Lea Pelivan dipl.ing.arh. (STUDIO UP)
Toma Pleić dipl.ing.arh. (STUDIO UP)
Suradnici: Izvor Simonović Majcan dipl.ing.arh.
Domagoj Bolanča dipl.ing.arh.
Ana Lisonek
Iva Gotovac
Iva Radošević
Siniša Radić dipl.ing.stroj.
 
    
 
‐ rad br. 03
Autor: Ured ovlaštenog arhitekta Jurica Jelavić dipl.ing.arh.
Autorski tim: Jurica Jelavić dipl.ing.arh. 
Lučano Dešković dipl.ing.arh.
Žarko Perišin ing.arh.
Silvio Puljić mag.ing.arh.
Mate Pocrnjić mag.ing.arh.
 
      
 
      
 
‐ rad br. 05
Autor: Dražen Pejković dipl.ing.arh.
Igor Vrbanek dipl.ing.arh.
Suradnik: Duje Pejković
     
 
      
 
 
‐ rad br. 07
Autor: Asmir Junuzović dipl.ing.arh.
Suradnik: Krsto Jaram dipl.ing.arh.
 
     
 
     
 
‐ rad br. 08
Autor: Petar Reić
 
  
  
 
‐ rad br. 09
Autor: ATMOSFERA d.o.o.
Autorski tim: Bernarda Silov, mag.ing.arh.
Davor Silov, mag.ing.arh.
Iva Čamber, mag.ing.arh.
Suradnici: Krešimir Tarnik, dipl.ing.građ.
Solvis d.o.o.
 
    
 
    
 
‐ rad br. 10
Autori: Eugen Širola dipl.ing.arh.
David Kuzmanić mag.ing.aedif.
Suradnici: Ivo Šućur bacc.mech.ing.
Ana Kuzmanić mag.ing.aedif.
Marko Vrca mag.ing.aedif.
Deni Popović dipl.ing.stroj.
 
      
 
      
 
‐ rad br. 11
Autori: Tamara Tumpa dipl.ing.arh.
mr.sc. Boris Iharoš dipl.ing.arh.
      
 
      
 
‐ rad br. 13
Autor: DVA ARHITEKTA d.o.o.
Projektni tim: Tomislav Ćurković dipl.ing.arh.
Zoran Zidarić dipl.ing.arh.
Matija Vaniček dipl.ing.arh.
Tomislav Burgund dipl.ing.arh.
Maja Maroši Pezo dipl.ing.arh.
Dejan Šparovec
      
 
   
 
‐ rad br. 14
Autor: Porticus d.o.o. za projektiranje
Autorski tim: Damir Rako dipl.ing.arh.
Sanja Radovniković Rako dipl.ing.arh.
Ivan Jurić dipl.ing.arh.
Petra Klarić dipl.ing.arh.
Marjan Katić
Radmila Pelagić dipl.ing.arh.
Suradnik: Stanislava Odrljin dipl.ing.arh.
 
      
 
   
 
‐ rad br. 15
Autor: Vedran Duplančić dipl.ing.arh.
Suradnik: Daniel Josip Bavčević dipl.ing.arh.
 
      
 
      
 
‐ rad br. 16
Autorski tim: Vjekoslav Ivanišević dipl.ing.arh.
Petra Ivanišević Brzulja dipl.ing.arh.
Martina Jelić dipl.ing.arh.
Autori 3D vizualizacije: Ivana Haramustek d.i.graf.teh.
Luka Ivančić dipl.ing.arh.