• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

22/02/2022

Rezultati natječaja za izradu idejnoga arhitektonskog rješenja "Stambeno poslovne zgrade u Zagrebu Langov trg - Novakova

REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOGA ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA
“ STAMBENO POSLOVNE ZGRADE U ZAGREBU LANGOV TRG - NOVAKOVA“

NATJEČAJ
Opći, prvog stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju:
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja. „STAMBENO POSLOVNE ZGRADE U ZAGREBU LANGOV TRG - NOVAKOVA“

Registarski broj natječaja je 116-21/ZG-IUA/N

RASPISIVAČ: BUILD LINK d.o.o. 10000 Zagreb, Matije Divkovića 71

PROVODITELJ NATJEČAJA: Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta j.d.o.o., 10000 Zagreb, Trg Drage Iblera 7

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA: CENTAR ZA PROSTORNO UREĐENJE I ARHITEKTURU d.o.o., Odranska 2, Zagreb;

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja stambeno – poslovne zgrade Langov trg – Novakova u Zagrebu

PRAVO SUDJELOVANJA:

U svojstvu autora pravo sudjelovanja imale su fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag. ing.arch. Ostali uvjeti sudjelovanja bili su određeni UVJETIMA NATJEČAJA.

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:

 • prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;
 • funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
 • prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
 • kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju;
 • ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:

 • Red. prof. art. Goran Rako, dipl.ing.arh. ovl.arh. (br. 45) Predsjednik O.S. - predstavnik provoditelja
 • Tomislav Dolečki , dipl.ing.arh., ovl.arh.urb. (br. 93) - predstavnik provoditelja
 • Dražen Plevko, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 2821), - predstavnik provoditelja
 • Dalibor Hrnjak - predstavnik raspisivača
 • Marko Budimir - predstavnik raspisivača

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda

 • Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 1027) – predstavnik provoditelja

Tehnička komisija:

 • Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3503)

Tajnik natječaja:

 • Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 1260)

Na natječaj je u propisanom roku pristigao 15 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda dodijeljene slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 78.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „13“
Autor: Frana Milaković, dipl.ing.arh.

Vizualizacije: Dotviz Studio, Roman Krajcarz m.i.a., Luka Jecić m.i.a., Marko Blažević, stud. arh.

Plakati | Knjižica

DRUGA NAGRADA u iznosu od 48.750,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „09“
Autori: Roman Vukoja dipl.ing.arh.; Jurica Sinković, Nikolina Kokor, mag.ing.arch.

Plakati | Knjižica

TREĆA NAGRADA u iznosu od 29.250,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „07“
Autori: No.638 d.o.o.; Maša Medoš, Klara Nikšić

Plakati | Knjižica

ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 23.400,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „02“
Autori: Hrvoje Arbanas, Saša Košuta, Mario Kralj, Dora Lončarić, Martin Merz,Vana Pavlić, Mario Peko. Suradni Maksim Carević, Inspekting – zaštita od požara

Plakati | Knjižica

PETA NAGRADA u iznosu od 15.600,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „12“
Autor: Zdravko Krizmanič, dipl.ing.arh. 3D vizualizacija: Saša Košutić dia

Plakati | Knjižica

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14).

Otvorenje izložbe i razgovor s Ocjenjivačkim sudom biti će 08. ožujka u 18 sati u ORIS kući arhitektura.

Ocjenjivački sud