Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja nove "Poslovne građevine u Zagrebu na Radničkoj cesti k.č. 69/16 i 69/18 k.o. Trnje

 

REZULTATI NATJEČAJA za izradu idejnog arhitektonskog rješenja nove “Poslovne građevine u Zagrebu na Radničkoj cesti, k.č. 69/16 i 69/18  k.o. Trnje“

NATJEČAJ

javni, opći, u jednom stupnju, za realizaciju, prvoga stupnja složenosti, za izradu idejnog arhitektonskog rješenja. Registarski broj natječaja je 49-17/ZG-A/N

RASPISIVAČ NATJEČAJA: SLONČEK TRGOVINA d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 41 A, OIB: 27312115057),

PROVODITELJ NATJEČAJA: Studio A d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb, OIB 75866788318

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG PROGRAMA: PULS AR d.o.o., Zagreb, Bulićeva 4,OIB 95822642291;  Autor programa: Alan Leo Pleština, dipl. ing.arh., ovlašteni arhitekt.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Svrha i cilj provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg arhitektonskog rješenja nove “POSLOVNE GRAĐEVINE NA RADNIČKOJ CESTI“ u Zagrebu,

PRAVO SUDJELOVANJA:

U svojstvu autora imale su fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag. ing.arch. Ostali uvjeti sudjelovanja bili su određeni UVJETIMA NATJEČAJA.

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova ocjenjivački sud je valorizirao:

-     usklađenost s Programom, zakonima i propisima

-     prostorni koncept u odnosu na širi i uži obuhvat

-     funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja

-     racionalnost i ekonomičnost rješenja

-     primjena rješenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:

1.     Marko Dabrović, dipl.ing.arh., Predsjednik O.S. - predstavnik provoditelja

2.     Zora Salopek Baletić, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3532), - predstavnik provoditelja

3.     Marin Mikelić, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3253), Zamjenik predsjednika O.S. - predstavnik provoditelja

4.     Krešo Orač - predstavnik raspisivača

5.     Mirna Župan - predstavnica raspisivača

Zamjenica člana Ocjenjivačkog suda

Iva Bedenko, dipl.ing.arh.

Tehnička komisija: 

Ivica Jandrić, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3864)

Tajnik natječaja:

Nenad Kondža, dia., ovl. arh. (br. 207)

 

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 13 radova. Odlukom ocjenjivačkog suda jednoglasno su dodijeljene slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 87.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „13“

Autor: Hrvoje Arbanas, mag.ing.arh., Mario Kralj, dipl.ing.arh.

KnjižicaPlakati

DRUGA NAGRADA u iznosu od 54.375,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom "5“

Autor: Nikola Arambašić, mag.ing.arh., Marta Bartovčak, mag.ing.arh., Tihana Buljan, mag.ing.arh., Rudolf Martinović, univ.bacc.ing.arh.,

PLAKAT 01, PLAKAT 02, PLAKAT 03, PLAKAT 04, Knjižica

TREĆA NAGRADA u iznosu od 32.625,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „6“

Autor: Mladen Ileš, mag.ing.arh., Ivan Peršić, mag.ing.arh.,

Idejno rješenje - A1, Idejno rješenje - A-2

 

ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 26.100,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „11“

Autor: Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh., Tonči Čerina, dipl.ing.arh., Larisa Čišić, dipl.ing.arh., Danko Balog, dipl.ing.arh.

Idejno rješenje

PETA NAGRADAu iznosu od 17.400,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „1“

Autor: .Silvija Sokačić-Kosović dipl.ing.arh, Vlado Bandur mag.ing.arh., Bruna Furač mag.ing.arh.

Idejno rješenje

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ Hrvatske komore arhitekata  i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14)

Vrijeme i mjesto održavanja izložbe pristiglih radova biti će objavljeni naknadno.

 

Ocjenjivački sud