Rezultati natječaja za odabir stručnog rješenja urbanističkog plana uređenja na lokaciji Badel Sesvete

Javni, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti natječaj

za odabir stručnog rješenja urbanističkog plana uređenja na lokaciji Badel Sesvete

(registarski broj natječaj 45-17/ZG-U/N)

 

Investitor i raspisivač Sara centar Sesveted.o.o, Stubička 192, Jablanovec, OIB 80455222940 i

provoditelj Katja Zorić, ovl.arhitektica,Veslačka 23, Zagreb, OIB 42977369813

objavljuju

 

REZULATE NATJEČAJA

Na natječaj koji je trajao od 11. rujna do 13. studenog 2017. g. pristiglo je pet radova, od čega su 3 rada ostvarila pravo sudjelovanja u postupku ocjenjivanja (čl.17, st.2. Pravilnika). Ocjenjivački sud u sastavu: Siniša Bjelica, ovl.arh. (Predsjednik OS-a), Marčelo Krečić, predstavnik Raspisivača, dr.sc. Silvio Bašić, ovl.arh, te Danira Matošić Matičević, ovl.arh. (zamjenik člana OS-a) jednoglasno je donio slijedeće odluke:                                                                                

1.       nagrada(u neto iznosu od 45.600,00 kn) djeljuje se radu pod oznakom „A“

 autori:       Boris Nemeth, ovl.arh, Zagreb

                  Filip Kelava, ovl.arh, Zagreb

                 Hrvoje Čuljat, ovl.arh, Zagreb

                 Ivan Kapović, ovl.arh.urb, Zagreb

PRIKAZ PROSTORNE ORGANIZACIJE UŽEG I ŠIREG PODRUČJA

PROMETNO RJEŠENJE S IDEJNIM RJEŠENJEM ZELENILA

PROSTORNO RJEŠENJE

TEKSTUALNI DIO

 

2.       nagrada (u neto iznosu od 34.200,00 kn) djeljuje se radu pod oznakom „D“

autor:        Ante Lozica, ovl.arh.urb.

suradnici:  Patricija Suša, mag.ing.arh, Zagreb

                Katarina Srnovršnik, mag.ing.arh, Koper

                Jelena Podgajski, mag.ing.arh, Krapinske Toplice

LIST 1, LIST 2, LIST 3, LIST 4, LIST 5

Tekstualno obrazloženje koncepta

 

3.       nagrada (u neto iznosu od 22.800,00 kn) djeljuje se radu pod oznakom „B“

autori:       Frane Dumandžić, mag.ing.arh, Zagreb

Željka Đalto, mag.ing.arh, Karlovac

Zvonimir Kufrin, ovl.arh.urb, Zagreb

 

LIST 1, LIST 2, LIST 3, LIST 4

 

4.       nagrada(u neto iznosu od 11.400,00 kn) nije dodjeljena

Pravo sudjelovanjau svojstvu autora imala su jedna ili više stručnih fizičkih osoba, od kojih je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt urbanist.

Izrađivač programaje Nikica Ličina, dia, Studio Linarh d.o.o, Ede Murtića 8, Zagreb, OIB 41179471895.

Pored usklađenosti natječajnog rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao: urbanističko-programsku koncepciju, kvalitetu prostorno-oblikovnog urbanističkog rješenja obuhvata, zadovoljenje zadanih urbanističko-tehničkih uvjeta ekonomičnost rješenja, kao i njegovu dugoročnu održivost, dodane vrijednosti koncepta (javni sadržaji, odnos prema nasljeđu, stvaranje identiteta mjesta i drugo).

Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata.

Natječajni radovi bit će izloženi u prostorijama raspisivača od 5. do 12. prosinca 2017, a radovi se mogu razgledati radnim danima od 12 do 15 sati.

 

Tajnik natječaja

Katja Zorić, dia