Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja stambeno poslovnih građevina u Zagrebu, Tkalčićeva ulica 85-89, Kožarska ulica 56-64

NATJEČAJ

Opći, prvog stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju:

za izradu idejnog arhitektonskog rješenja. Registarski broj natječaja je 68-18/ZG-A/N

 

RASPISIVAČ NATJEČAJA: TKALČA CENTAR d.o.o. Bogdanovečka 9, Zagreb

PROVODITELJ NATJEČAJA: MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o. Voćarsko naselje 118, Zagreb

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:

MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o. Voćarsko naselje 118, Zagreb

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Svrha i cilj provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg arhitektonskog rješenja “STAMBENO POSLOVNIH

GRAĐEVINA U ZAGREBU, TKALČIĆEVA ULICA 85 – 89 / KOŽARSKA ULICA 56 – 64

PRAVO SUDJELOVANJA:

U svojstvu autora imale su fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag. ing.arch. Ostali uvjeti sudjelovanja bili su određeni UVJETIMA NATJEČAJA.

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova ocjenjivački sud je valorizirao:

  • usklađenost s Programom, zakonima i propisima
  • prostorni koncept u odnosu na širi i uži obuhvat
  • funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja
  •  racionalnost i ekonomičnost rješenja
  • primjena rješenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:

Goran Rako, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 45), Predsjednik O.S. - predstavnik provoditelja

Marko Piljek, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 2800)- predstavnik provoditelja

Nena Pavić - predstavnik raspisivača

Zamjenica OS-a:

Dr. sci. Borka Bobovec, dipl.ing.arh., ovl.arhitekt u mirovanju - predstavnik provoditelja

Tehnička komisija:

Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3503)

Silvija Dozet, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3467)

Tajnik natječaja:

Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br.1027)

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 20 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda dodijeljene slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 60.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „08

Autor: Dario Šišak i Saša Glagolić

Plakat 1, Plakat 2, Plakat 3, Plakat 4, Knjižica

DRUGA NAGRADA u iznosu od 45.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom "09

Autori: Filip Steković, Mateja Parlov i Mateja Tortić

Plakat 1, Plakat 2, Knjižica

TREĆA NAGRADA u iznosu od 30.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „17

Autori: Roman Vukoja i Jurica Sinković

Knjižica

ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 15.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „06

Autori: Danijela Tukić i Nino Virag

Plakati

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14)

Vrijeme i mjesto održavanja izložbe pristiglih radova biti će objavljeni naknadno.

Ocjenjivački sud

Protokol